Навигација

Извјештај комисије по расписаном конкурсу за избор сарадника на ужу научну област Економика пољопривреде

Избори у звањаУниверзитет у Бањој Луци

Извјештај комисије по расписаном конкурсу за избор сарадника на ужу научну област Економика пољопривреде, за наставне предметe:

  • Организација и економика производње анималних производа,
  • Економика анималне производње и
  • Организација сточарске производње.