Навигација

НАУКА ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТИ ПРЕД НОВИМ СТАТУТОМ

НАУКА ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ

Интегрисани универзитет обезбиједиће ефикасну контролу рада факултета као и издавачке дјелатности на високошколским установама, сматра Станко Станић који орган треба да усваја Статут Универзитета у Бањој Луци је отклоњена. Према ријечима ректора Станка Станића, овај документ усвајаће се у складу са досадашњим Законом о Универзитету, односно усвојиће га Савјет Универзитета Бања Лука.

Дилема
- Било је мишљења да Статут треба да усваја Сенат, који према новом Закону о високом образовању замјењује Савјет универзитета. Међутим, треба имати у виду да Савјет универзитета функционише све док се не изаберу нови органи управљања. Функција Савјета универзитета престаће када се усвоји Статут - појаснио је Станић.

Ректор је додао да ће овај документ бити предмет расправе на сједници Наставно - научног вијећа Универзитета, која ће бити одржана наредне недјеље.

- Када добије зелено свјетло од стране Вијећа Универзитета, Статут ћемо упутити републичком Министарству просвјете и културе на усаглашавање. Уколико приједлог Статута добије и подршку министарства, Савјет Универзитета ће га прогласити примјењивим и важећим - рекао је Станић.

Говорећи о предностима Статута, као и модела интегрисаног Универзитета, ректор је истакао да ће се на овај начин увести много више реда у високом образовању. Јер, послије Статута слиједи усвајање бројних правилника, међу којима су и Правилник о ангажовању наставника на другим универзитетима, као и Правилник о издавачкој дјелатности, којим ће створити бољи преглед научних активности на високошколским установама.

- Сигурно је да ће интегрисани универзитет, нови закони и правилници обезбиједити много јачу контролу рада факултета и смањити велике слободе, које су до сада имали декани. Примјера ради, декани неће моћи да примају било кога у радни однос, а да за то не добију сагласност универзитета. Поред тога, ред ће постојати у изворним приходима високошколских установа, коришћењу буџетских средстава, уписној политици на факултетима и другим подручјима - категоричан је Станић. о предложеним измјенама и допунама републичког Закона о високом образовању, Станић каже да ће се оне урадити по хитном поступку, што је у овом тренутку високом образовању, академској заједници и студентима и потребно.

Говорећи
Подсјетимо, ректор Универзитета Источно Сарајево Митар Новаковић рекао је нашем листу да је Наставно-научно вијеће овог универзитета Статут оцијенило позитивним и упутило га ресорном министарству.

АМБИЦИЈЕ
Иако је законски рок за завршетак послова на интегрисаном моделу универзитета 1. октобар, Универзитет у Бањој Луци поставио је себи задатак да ове активности заврши до почетка јула, односно прије сезоне годишњих одмора. Између осталог, универзитетски радници до овог рока закључиће и нове уговоре о раду са интегрисаним универзитетом.

Ж. БАШИЋ