Навигација

Драгана Бањац
доцент

Наставник - II-4
Академија умјетности
051/208-913
Датум избора у звање 29. јануар 2015.

Предмети

Академија умјетности

МСЕМТПКЛА3Клавир 3
МСЕМТПКЛА5Клавир 5
МСПКЛА7Клавир 7
13МКДКП5Клавирски практикум 5
13МКДКП6Клавирски практикум 6
13МСПКП3Клавирски практикум 3
13МСПКП8Клавирски практикум 8
13МЕМКП3Клавирски практикум 3
13МТПКП4Клавирски практикум 4
13МЕМКП1Клавирски практикум 1
13МТПКП2Клавирски практикум 2
13МТПКП3Клавирски практикум 3
МКДКЛА7Клавир 7
МЕМТПКЛА8Клавир 8
13МСПКП7Клавирски практикум 7
МСЕМТПКЛА6Клавир 6
МСПКЛА8Клавир 8
МКДКЛА8Клавир 8
13МКДКП1Клавирски практикум 1
13МСПКП1Клавирски практикум 1
13МТПКП7Клавирски практикум 7
13МТПКП8Клавирски практикум 8
13МКДКП3Клавирски практикум 3
13МТПКП5Клавирски практикум 5
МЕМТПКЛА7Клавир 7
13МКДКП4Клавирски практикум 4
13МКДКП7Клавирски практикум 7
13МКДКП2Клавирски практикум 2
13МКДКП8Клавирски практикум 8
13МСПКП2Клавирски практикум 2
13МСПКП6Клавирски практикум 6
13МЕМКП2Клавирски практикум 2
13МЕМКП4Клавирски практикум 4
13МТПКП6Клавирски практикум 6
13МСПКП4Клавирски практикум 4
13МСПКП5Клавирски практикум 5
13МТПКП1Клавирски практикум 1