Navigation

др Душко Вејновић

Наставник - II-4
Факултет безбједносних наука

Предмети

Факултет физичког васпитања и спорта

1НСОЦСоциологија спорта

Шумарски факултет

ОШ07ПОСЛПословна култура и комуникација
МШ11СОЦЕСоцијална екологија
ОШ13СОЦИСоциологија
ОШ07СОЦИСоциологија

Факултет политичких наука

С-30Социологија спорта

Факултет безбједносних наука

ОБК16ДФНДефендологија
ОБК14ПКЕКПрофесионална култура, етика и комуникације
ОБК09СОЦСоциологија
ОБК16СОЦСоциологија
ОБК09ДФНДефендологија