Навигација

др Душко Вејновић

Наставник - II-4
Факултет безбједносних наука

Предмети

Факултет физичког васпитања и спорта

1НСОЦСоциологија спорта

Шумарски факултет

ОШ07ПОСЛПословна култура и комуникација
ОШ13СОЦИСоциологија
МШ11СОЦЕСоцијална екологија
ОШ07СОЦИСоциологија

Факултет политичких наука

С-30Социологија спорта

Факултет безбједносних наука

ОБК09СОЦСоциологија
ОБК16СОЦСоциологија
ОБК09ДФНДефендологија
ОБК16ДФНДефендологија
ОБК14ПКЕКПрофесионална култура, етика и комуникације