Navigation

News archive

Javni konkurs za izbor rektora Univerziteta u Banjoj Luci

CompetitionsUniversity of Banja Luka

Na osnovu odredaba člana 69. stav 4. i člana 64. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15), člana 41. i 42. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, te člana 2. Pravila postupka za izbor r...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija

Competitions

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13) i Odluke Vlade Republike Srpske o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu trećeg ciklusa studija na javne visokoškolsk...