Navigacija

Duško Vejnović

Nastavnik - II-4
Fakultet bezbjednosnih nauka

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1NSOC Sociologija sporta

Šumarski fakultet

OŠ07POSL Poslovna kultura i komunikacija
OŠ07SOCI Sociologija
MŠ11SOCE Socijalna ekologija
OŠ13SOCI Sociologija

Fakultet bezbjednosnih nauka

OBK16DFN Defendologija
OBK16SOC Sociologija