Navigacija

dr Duško Vejnović

Nastavnik - II-4
Fakultet bezbjednosnih nauka

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1NSOC Sociologija sporta

Šumarski fakultet

MŠ11SOCE Socijalna ekologija
OŠ07POSL Poslovna kultura i komunikacija
OŠ07SOCI Sociologija
OŠ13SOCI Sociologija

Fakultet političkih nauka

S-30 Sociologija sporta

Fakultet bezbjednosnih nauka

OBK16SOC Sociologija
OBK16DFN Defendologija