Navigacija

prof. dr Duško Vejnović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet bezbjednosnih nauka
lokal 051/333-614
Uža naučna/umjetnička oblast Teorijska sociologija
Datum izbora u zvanje 21. jul 2011.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

MS12PKE Poslovna kultura i etika u sportu
MS12SOC Sociologija sporta
1NSOC Sociologija sporta
MON12IPS Istraživanja u primjenjenoj sociologiji sporta

Šumarski fakultet

OŠ13SOCI Sociologija
OŠ07SOCI Sociologija
OŠ07POSL Poslovna kultura i komunikacija
MŠ11SOCE Socijalna ekologija

Fakultet političkih nauka

S-30 Sociologija sporta

Fakultet bezbjednosnih nauka

OBK09DFN Defendologija
OBK09SOC Sociologija
OBK16DFN Defendologija
OBK16SOC Sociologija
OBK14PKEK Profesionalna kultura, etika i komunikacije