Navigation

мр Југослав Ђери

Пројекти

Fizioloski efekti hronicne konzumacije gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka kod WISTAR pacova

Project Number0830910
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headdoc. dr Svjetlana Lolic
Participantsmr Jugoslav Djeri
Sanja Karajlic
mr Jasna Friscic
doc. dr Aleksandra Djeri
prof. dr Radoslav Dekic
doc. dr Milica Balaban
doc. dr Maja Manojlovic
Business PartnerMinistarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization2016-05-01
End of the project2017-04-01
Project value10300.0 БАМ

Uticaj promjene metabolizma pulpe zuba pacova sa indukovanim dijabetesom u uslovima intoksikacije

Project Number8307103
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitMedicinski fakultet
Headprof. dr Radoslav Gajanin
Participantsmr Jugoslav Djeri
dr Slavoljub Zivkovic
doc. dr Aleksandra Djeri
doc. dr Lana Nezic
doc. dr Irena Kuzmanovic-Radman
Business PartnerMinistarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization2016-01-01
End of the project2017-01-01
Project value17900.0 БАМ