Navigation

Сања Карајлић

Лаборант / Виши лаборант - II-29
Природно-математички факултет

Библиографија

Остали радови

    Procjena prirodnih potencijala opština jugozapadnog dijela Republike Srpske sa posebnim osvrtom na vodene ekosisteme

Пројекти

Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2017. godini

Project Number0830917
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Radoslav Dekic
Participantsprof. dr Goran Trbic
Branka Trninic
Dragana Dekic
Sanja Karajlic
doc. dr Maja Manojlovic
Zeljka Ostojic
Sasa Kremenovic
mr Jasna Friscic
prof. dr Rajko Gnjato
doc. dr Svjetlana Lolic
prof. dr Davorin Bajic
Business PartnerFond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization2017-06-01
End of the project2017-12-31
Project value135000.0 БАМ

Komparativna istrazivanja hematologije autohtonih vrsta riba i kvaliteta vode

Project Number0830912
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Radoslav Dekic
ParticipantsDragana Dekic
dr Aleksandar Ivanc
mr Milica Lukac
doc. dr Svjetlana Lolic
doc. dr Maja Manojlovic
prof. dr Zivojin Eric
mr Jasna Friscic
prof. dr Dragojla Golub
Branka Bilbija, ma
prof. dr Nina Janjic
Sanja Karajlic
Business PartnerMinistarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization2016-06-01
End of the project2017-05-01
Project value10900.0 БАМ

Fizioloski efekti hronicne konzumacije gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka kod WISTAR pacova

Project Number0830910
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headdoc. dr Svjetlana Lolic
Participantsdoc. dr Maja Manojlovic
doc. dr Aleksandra Djeri
Sanja Karajlic
mr Jasna Friscic
prof. dr Radoslav Dekic
doc. dr Milica Balaban
mr Jugoslav Djeri
Business PartnerMinistarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization2016-05-01
End of the project2017-04-01
Project value10300.0 БАМ