Navigation

проф. мр Саша Павловић
ванредни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
053/292-020
Ужа научна/умјетничка областУмјетничко-теоријске дисциплине
Датум избора у звањеFebruary 20, 2013

Предмети

Академија умјетности

ММТПСОЛ5Солфеђо 5
13МСОЛ4Солфеђо 4
13МЕМСОЛ5Солфеђо 5
13МТПСОЛ3Солфеђо 3
ММТПСОЛ6Солфеђо 6
13МТПСОЛ2Солфеђо 2
13МТПМС2Методика солфеђа 2
13МТПМС1Методика солфеђа 1
13МЕМСОЛ4Солфеђо 4
МКДМС4Методика солфеђа 4
13МТПСОЛ1Солфеђо 1
13МТПСОЛ6Солфеђо 6
13МТПСОЛ7Солфеђо 7
МКДКЛГИСО6Солфеђо 6
ММТПМС3Методика солфеђа 3
ММТПМС4Методика солфеђа 4
МКДКЛГИСО5Солфеђо 5
13МЕМСОЛ6Солфеђо 6
13МТПСОЛ8Солфеђо 8
13МСОЛ5Солфеђо 5
ММТПМС1Методика солфеђа 1
ММТПМС2Методика солфеђа 2
МТС3МСТематски семинар 3 - Методика солфеђа
МТС4МСТематски семинар 4 - Методика солфеђа
13МСОЛ3Солфеђо 3
13МТПМС3Методика солфеђа 3
13МТПМС4Методика солфеђа 4
МКДМС3Методика солфеђа 3
13МСОЛ6Солфеђо 6
13МТПСОЛ5Солфеђо 5

Библиографија

Радови у часописима

  Aplikacija Sight Reading Factory - digitalizacija disciplina pevanje i čitanje s lista

  ЧасописARTEFACT
  Година2018
  АуториСаша Павловић
  Страна од25
  Страна до37

  Smart Music као интерактивно наставно средство у настави музичке писмености

  ЧасописЗборник радова учитељског факултета Призрен-Лепосавић
  Година2018
  АуториСаша Павловић
  Страна од111
  Страна до126

  Образовни софтвер Malleus са становишта наставе солфеђа

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2018
  АуториСаша Павловић
  ВолуменXXIV
  Страна од95
  Страна до111

  КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА КУРИКУЛУМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СРПСКА НА ПРИМЕРОТ: АНАЛИЗА НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МУЗИЧКО ОД I ДО III ОДДЕЛЕНИЕ

  ЧасописВоспитание списание за образовна теорија и практика
  Година2014
  АуториЛенче Насев and Саша Павловић
  Волумен9
  Број13
  Страна од105
  Страна до116
  Веб адресаfile:///C:/Users/Administrator/Downloads/775-1-1508-1-10-20141121%20(1).pdf

Радови са скупова

  Смисао, фазе и начини рада на двослојним музичким примерима по узору на српско народно двогласно певање

  Научни скупДеветнаести педагошки форум сценских уметности - Међународни интердисциплинарни стручно-уметнички научни скуп
  ПубликацијаЗборник радова XIX педагошког форума сценских уметности, Београд: Факултет музичке уметности и Српски форум за истраживање у музичкој педагогији Факултет музичке уметности
  Година2017
  АуториСаша Павловић
  Страна од35
  Страна до47

  Kritički prikaz (ne)usklađenosti nastavnih planova i programa predmeta solfeđo i vokalno instrumentalnih predmeta

  Научни скупPeti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga - Glazbena pedagogija u svijetlu sadašnjih i budućih promjena 5
  ПубликацијаZbornik radova s Petog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga - Budućnost glazbene nastave: diskursi o pedagogiji u glazbenoj umjetnosti
  Година2017
  АуториСаша Павловић
  Страна од358
  Страна до372

  Каденца – од клишеа до импровизације

  Научни скупТрадиција као инаспирација - Владо Милошевић етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаТематски зборник радова
  Година2017
  АуториСаша Павловић
  Страна од594
  Страна до612

  Могућности примене информационо комуникационих технологија у реализацији наставе предмета Музичка култура (предметно подручје- слушање музике)

  Научни скупТрадиција као инаспирација - Владо Милошевић етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаТематски зборник радова
  Година2017
  АуториСаша Павловић
  Страна од557
  Страна до572

  Образовни софтвер SmartMusic у функцији израде домаћих задатака (у припреми за штампу)

  Научни скупТрадиција као инаспирација - Владо Милошевић етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаТематски зборник радова
  Година2017
  АуториСаша Павловић and Матија Антонић

  Хорска дела Владе С. Милошевића за децу

  Научни скупТрадиција као инспирација - Владо Милошевић етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаАкадемија умјетности Универзитета у Бањој Луци и Музиколошко друштво Републике Српске, Бања Лука
  Година2016
  АуториСаша Павловић
  Страна од18
  Страна до31

  Босанске елегије Владe С. Милошевићa и Ранка Рисојевића („Из думача и шума модрих – XIV босанска елегија)

  Научни скупТрадиција као инспирација - Владо Милошевић етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаАкадемија умјетности Универзитета у Бањој Луци и Музиколошко друштво Републике Српске, Бања Лука
  Година2016
  АуториСаша Павловић and Давид Мастикоса
  Страна од60
  Страна до74

  Mogućnosti primene softvera EarMaster 6 u savremenoj nastavi solfeđa u Republici Srpskoj

  Научни скупINFOTEH - JAHORINA 2016
  ПубликацијаZbornik radova XV međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma INFO-TEH Jahorina, Elektro-tehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
  Година2016
  АуториСаша Павловић
  Страна од639
  Страна до642
  Веб адресаhttp://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2016/radovi/RSS-4/RSS-4-1.pdf

  Модернизација наставног програма и наставе за предмет Музичка култура у Републици Српској (први разред гимназије)

  Научни скупBalkan art forum - BARTF 2013 - Umetnost i kultura danas
  ПубликацијаЗборник радова Факултета уметности Универзитета у Нишу
  Година2014
  АуториСаша Павловић
  Страна од209
  Страна до219

  Босанске народне пјесме Владе С. Милошевића са становишта наставе ритма

  Научни скупТрадиција као инспирација - Владо Милошевић етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаЗборник радова, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Музиколошко друштво Републике Српске, Академија наука и умјетности Републике Српске
  Година2014
  АуториСаша Павловић
  Страна од511
  Страна до526

  Плес као елемент наставе солфеђа

  Научни скупПедагошки форум сценских уметности
  ПубликацијаЗборник радова XIV педагошког форума, Факултет музичке уметности, Београд
  Година2012
  АуториСаша Павловић
  Страна од21
  Страна до34

  Владо С. Милошевић – Босанске народне пјесме - етномузиколошке анализе сеоског певања

  Научни скупТрадиција као инспирација - Владо Милошевић, етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаЗборника радова, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија науке и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске
  Година2012
  АуториСаша Павловић
  Страна од30
  Страна до44

  Рељефно-тачкасто музичко писмо – императив у процесу музичког описмењавања слепих

  Научни скупПедагошки форум сценских уметности
  ПубликацијаЗборник радова XIII педагошког форума, Факултет музичке уметности, Београд
  Година2011
  АуториСаша Павловић
  Страна од158
  Страна до172

  Пјесме са Змијања Владе Милошевића као примери са елементима музичког фолклора у настави солфеђа

  Научни скупТрадиција као инаспирација - Владо Милошевић етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаТрадиција као инспирација - Владо Милошевић, етномузиколог, композитор и педагог, Бања Лука
  Година2011
  АуториСаша Павловић
  Страна од613
  Страна до629

  Едукативни софтвери у настави солфеђа

  Научни скупПедагошки форум сценских уметности
  ПубликацијаЗборник XII педагошког форума, Факултет музичке уметности, Београд
  Година2010
  АуториСаша Павловић
  Страна од205
  Страна до216

  Владо С. Милошевић наставник солфеђа

  Научни скупТрадиција као инспирација - Владо Милошевић, етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаЗборник радова, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци и Музиколошко друштво Републике Српске
  Година2010
  АуториСаша Павловић
  Страна од11
  Страна до29

  Промоција уметничке музике кроз наставу солфеђа

  Научни скупПедагошки форум сценских уметности
  ПубликацијаЗборник IX педагошког форума, Факултет музичке уметности, Београд
  Година2009
  АуториСаша Павловић
  Страна од60
  Страна до76

  Завршне мелодијске формуле српског црквеног и народног певања - као чиниоци афирмације тоналитета

  Научни скупПедагошки форум сценских уметности
  ПубликацијаЗборник IX педагошког форума, Факултет музичке уметности, Београд
  Година2007
  АуториСаша Павловић
  Страна од131
  Страна до142

  Владо С. Милошевић – Три пут ''Господи помилуј''

  Научни скупТрадиција као инспирација - Владо Милошевић етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаЗборник радова, Академија умјетности Бања Лука и Музиколошко друштво Републике Српске, Бања Лука
  Година2007
  АуториСаша Павловић
  Страна од155
  Страна до169

  Покрети у мелодици српског црквеног појања

  Научни скупПедагошки форум сценских уметности
  ПубликацијаЗборник VIII педагошког форума. Факултет музичке уметности, Београд
  Година2006
  АуториСаша Павловић
  Страна од8
  Страна до15

Књиге

  Владо С. Милошевић - Први гудачки квартет

  ИздавачАкадемија умјетности Универзитета у Бањој Луци; Музиколошко друштво Републике Српске
  ISBNISMN 979-0-802206-23-6
  Година2018
  АуториСаша Павловић
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна52