Navigacija

prof. mr Saša Pavlović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
053/292-020
Uža naučna/umjetnička oblast Umjetničko-teorijske discipline
Datum izbora u zvanje 20. februar 2013.

Predmeti

Akademija umjetnosti

MMTPSOL5 Solfeđo 5
13MSOL4 Solfeđo 4
13MTPSOL7 Solfeđo 7
13MEMSOL4 Solfeđo 4
13MEMSOL5 Solfeđo 5
MKDMS4 Metodika solfeđa 4
13MSOL3 Solfeđo 3
13MSOL6 Solfeđo 6
13MTPSOL1 Solfeđo 1
13MTPSOL8 Solfeđo 8
MMTPMS1 Metodika solfeđa 1
MMTPMS2 Metodika solfeđa 2
MMTPMS3 Metodika solfeđa 3
MKDKLGISO6 Solfeđo 6
13MTPMS1 Metodika solfeđa 1
13MTPMS4 Metodika solfeđa 4
MTS3MS Tematski seminar 3 - Metodika solfeđa
MKDKLGISO5 Solfeđo 5
MKDMS3 Metodika solfeđa 3
MTS4MS Tematski seminar 4 - Metodika solfeđa
13MTPSOL3 Solfeđo 3
13MTPSOL5 Solfeđo 5
13MTPSOL4 Solfeđo 4
13MSOL5 Solfeđo 5
13MTPSOL2 Solfeđo 2
13MTPMS3 Metodika solfeđa 3
13MEMSOL6 Solfeđo 6
13MTPSOL6 Solfeđo 6
13MTPMS2 Metodika solfeđa 2
MMTPSOL6 Solfeđo 6
MMTPMS4 Metodika solfeđa 4

Bibliografija

Radovi u časopisima

  KOMPARATIVNA ANALIZA NA KURIKULUMOT VO REPUBLIKA MAKEDONIJA I REPUBLIKA SRPSKA NA PRIMEROT: ANALIZA NA NASTAVNITE PROGRAMI PO MUZIČKO OD I DO III ODDELENIE

  Časopis Vospitanie spisanie za obrazovna teorija i praktika
  Godina 2014
  Autori Lenče Nasev i Saša Pavlović
  Volumen 9
  Broj 13
  Strana od 105
  Strana do 116
  Veb adresa file:///C:/Users/Administrator/Downloads/775-1-1508-1-10-20141121%20(1).pdf

Radovi sa skupova

  Smisao, faze i načini rada na dvoslojnim muzičkim primerima po uzoru na srpsko narodno dvoglasno pevanje

  Naučni skup Devetnaesti pedagoški forum scenskih umetnosti - Međunarodni interdisciplinarni stručno-umetnički naučni skup
  Publikacija Zbornik radova XIX pedagoškog foruma scenskih umetnosti, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti i Srpski forum za istraživanje u muzičkoj pedagogiji Fakultet muzičke umetnosti
  Godina 2017
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 35
  Strana do 47

  Kritički prikaz (ne)usklađenosti nastavnih planova i programa predmeta solfeđo i vokalno instrumentalnih predmeta

  Naučni skup Peti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga - Glazbena pedagogija u svijetlu sadašnjih i budućih promjena 5
  Publikacija Zbornik radova s Petog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga - Budućnost glazbene nastave: diskursi o pedagogiji u glazbenoj umjetnosti
  Godina 2017
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 358
  Strana do 372

  Kadenca – od klišea do improvizacije

  Naučni skup Tradicija kao inaspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Tematski zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 594
  Strana do 612

  Mogućnosti primene informaciono komunikacionih tehnologija u realizaciji nastave predmeta Muzička kultura (predmetno područje- slušanje muzike)

  Naučni skup Tradicija kao inaspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Tematski zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 557
  Strana do 572

  Obrazovni softver SmartMusic u funkciji izrade domaćih zadataka (u pripremi za štampu)

  Naučni skup Tradicija kao inaspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Tematski zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Saša Pavlović i Matija Antonić

  Horska dela Vlade S. Miloševića za decu

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 18
  Strana do 31

  Bosanske elegije Vlade S. Miloševića i Ranka Risojevića („Iz dumača i šuma modrih – XIV bosanska elegija)

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Saša Pavlović i David Mastikosa
  Strana od 60
  Strana do 74

  Mogućnosti primene softvera EarMaster 6 u savremenoj nastavi solfeđa u Republici Srpskoj

  Naučni skup INFOTEH - JAHORINA 2016
  Publikacija Zbornik radova XV međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma INFO-TEH Jahorina, Elektro-tehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
  Godina 2016
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 639
  Strana do 642
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2016/radovi/RSS-4/RSS-4-1.pdf

  Modernizacija nastavnog programa i nastave za predmet Muzička kultura u Republici Srpskoj (prvi razred gimnazije)

  Naučni skup Balkan art forum - BARTF 2013 - Umetnost i kultura danas
  Publikacija Zbornik radova Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu
  Godina 2014
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 209
  Strana do 219

  Bosanske narodne pjesme Vlade S. Miloševića sa stanovišta nastave ritma

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Zbornik radova, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Muzikološko društvo Republike Srpske, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 511
  Strana do 526

  Ples kao element nastave solfeđa

  Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
  Publikacija Zbornik radova XIV pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  Godina 2012
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 21
  Strana do 34

  Vlado S. Milošević – Bosanske narodne pjesme - etnomuzikološke analize seoskog pevanja

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Zbornika radova, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauke i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 30
  Strana do 44

  Reljefno-tačkasto muzičko pismo – imperativ u procesu muzičkog opismenjavanja slepih

  Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
  Publikacija Zbornik radova XIII pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  Godina 2011
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 158
  Strana do 172

  Pjesme sa Zmijanja Vlade Miloševića kao primeri sa elementima muzičkog folklora u nastavi solfeđa

  Naučni skup Tradicija kao inaspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Banja Luka
  Godina 2011
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 613
  Strana do 629

  Edukativni softveri u nastavi solfeđa

  Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
  Publikacija Zbornik XII pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  Godina 2010
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 205
  Strana do 216

  Vlado S. Milošević nastavnik solfeđa

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Zbornik radova, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 11
  Strana do 29

  Promocija umetničke muzike kroz nastavu solfeđa

  Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
  Publikacija Zbornik IX pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  Godina 2009
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 60
  Strana do 76

  Završne melodijske formule srpskog crkvenog i narodnog pevanja - kao činioci afirmacije tonaliteta

  Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
  Publikacija Zbornik IX pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  Godina 2007
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 131
  Strana do 142

  Vlado S. Milošević – Tri put ''Gospodi pomiluj''

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Zbornik radova, Akademija umjetnosti Banja Luka i Muzikološko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2007
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 155
  Strana do 169

  Pokreti u melodici srpskog crkvenog pojanja

  Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
  Publikacija Zbornik VIII pedagoškog foruma. Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  Godina 2006
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 8
  Strana do 15

Knjige

  Vlado S. Milošević - Prvi gudački kvartet

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci; Muzikološko društvo Republike Srpske
  ISBN ISMN 979-0-802206-23-6
  Godina 2018
  Autori Saša Pavlović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 52