Navigacija

prof. mr Saša Pavlović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
053/292-020
Uža naučna/umjetnička oblast Umjetničko-teorijske discipline
Datum izbora u zvanje 20. februar 2013.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13MEMSOL5 Solfeđo 5
13MTPMS3 Metodika solfeđa 3
13MTPMS4 Metodika solfeđa 4
13MTPMS1 Metodika solfeđa 1
MMTPMS4 Metodika solfeđa 4
13MTPSOL7 Solfeđo 7
13MSOL5 Solfeđo 5
13MTPSOL4 Solfeđo 4
13MTPMS2 Metodika solfeđa 2
13MEMSOL6 Solfeđo 6
13MTPSOL6 Solfeđo 6
MKDMS3 Metodika solfeđa 3
MKDMS4 Metodika solfeđa 4
MTS4MS Tematski seminar 4 - Metodika solfeđa
MMTPSOL6 Solfeđo 6
13MSOL4 Solfeđo 4
13MEMSOL4 Solfeđo 4
MMTPSOL5 Solfeđo 5
MMTPMS1 Metodika solfeđa 1
13MTPSOL5 Solfeđo 5
MKDKLGISO6 Solfeđo 6
MMTPMS3 Metodika solfeđa 3
13MTPSOL8 Solfeđo 8
MTS3MS Tematski seminar 3 - Metodika solfeđa
MKDKLGISO5 Solfeđo 5
MMTPMS2 Metodika solfeđa 2
13MSOL6 Solfeđo 6

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Bosanske narodne pjesme Vlade S. Miloševića sa stanovišta nastave ritma

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Zbornik radova, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Muzikološko društvo Republike Srpske, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 511
  Strana do 526

  Modernizacija nastavnog programa i nastave za predmet Muzička kultura u Republici Srpskoj (prvi razred gimnazije)

  Naučni skup Balkan art forum - BARTF 2013 - Umetnost i kultura danas
  Publikacija Zbornik radova Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu
  Godina 2013
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 209
  Strana do 219

  Ples kao element nastave solfeđa

  Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
  Publikacija Zbornik radova XIV pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  Godina 2012
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 21
  Strana do 34

  Vlado S. Milošević – Bosanske narodne pjesme - etnomuzikološke analize seoskog pevanja

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Zbornika radova, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauke i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 30
  Strana do 44

  Reljefno-tačkasto muzičko pismo – imperativ u procesu muzičkog opismenjavanja slepih

  Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
  Publikacija Zbornik radova XIII pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  Godina 2011
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 158
  Strana do 172

  Pjesme sa Zmijanja Vlade Miloševića kao primeri sa elementima muzičkog folklora u nastavi solfeđa

  Naučni skup Tradicija kao inaspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Banja Luka
  Godina 2011
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 613
  Strana do 629

  Edukativni softveri u nastavi solfeđa

  Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
  Publikacija Zbornik XII pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  Godina 2010
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 205
  Strana do 216

  Vlado S. Milošević nastavnik solfeđa

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Zbornik radova, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 11
  Strana do 29

  Promocija umetničke muzike kroz nastavu solfeđa

  Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
  Publikacija Zbornik IX pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  Godina 2009
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 60
  Strana do 76

  Završne melodijske formule srpskog crkvenog i narodnog pevanja - kao činioci afirmacije tonaliteta

  Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
  Publikacija Zbornik IX pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  Godina 2007
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 131
  Strana do 142

  Vlado S. Milošević – Tri put ''Gospodi pomiluj''

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Zbornik radova, Akademija umjetnosti Banja Luka i Muzikološko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2007
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 155
  Strana do 169

  Pokreti u melodici srpskog crkvenog pojanja

  Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
  Publikacija Zbornik VIII pedagoškog foruma. Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  Godina 2006
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 8
  Strana do 15