Navigation

проф. др Владимир Филиповић
ванредни професор

Природно-математички факултет
Датум избора у звањеMay 13, 2013

Предмети

Природно-математички факултет

1Ц09МНС523Методика наставе рачунарства
1Ц09МНС913Примјена мултимедије у образовању
1Ц13БОС1060Примјена рачунара у биологији
1Ц07ХОС434Хемијска информатика
1Ц10ТНС538Интернет програмирање
1Ц10ТНС1012Оперативни системи