Navigation

OA07MUA1 - Matematika u arhitekturi 1

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
OA07MUA11П + В4.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
--
The goal
-
The outcome
-
Contents
-
Methods of teaching
-
Literature
  1. M. Janjić: Matematika 1, drugo izdanje, PMF Banja Luka, 2000 (Original title)
  2. P.Miličić, M.Uščumlić: Zbirka zadataka iz više matematike 1, Naučna knjiga, Beograd, 1999. (Original title)
  3. R.Kravarušić, M.Mijatović : Matematika - Zbirka zadataka, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2002. (Original title)
Облици провере знања и оцењивање
-
Посебна назнака
Потребно је да студенти пре доласка на вежбе упознају проблематику која се третира на вjежбама и то кроз присуство на предавањима и проучавање препоручене литературе. Студент који неоправдано изостане са наставе више од 20% , за стицање права полагања испита, мора обновити слушање предмета.