Navigacija

Miloš Šolaja
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Međunarodni odnosi i bezbjednost
Datum izbora u zvanje 29. januar 2015.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Mikrobiološka kontrola mlijeka i mliječnih proizvoda u prometu

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Miloš Šolaja, Ljiljana Topalić-Trivunović, Dijana Novković i Danijela Elez
  Volumen 44
  Strana od 155
  Strana do 163