Navigacija

prof. dr Miloš Šolaja
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka, kancelarija 414

051/304-017
lokal 414
Uža naučna/umjetnička oblast Međunarodni odnosi i bezbjednost
Datum izbora u zvanje 29. januar 2015.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Ž-20 Međunarodni odnosi
PN-36 Međunarodni odnosi
MM-4 Međunarodna bezbjednost
N-35 Međunarodni odnosi
PN-56 Teorije spoljne politike
P-33 Međunarodni odnosi
P-43 Uvod u međunarodnu bezbjednost
P-50 Teorije spoljne politike
MM-6 Međunarodne organizacije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Mikrobiološka kontrola mlijeka i mliječnih proizvoda u prometu

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Miloš Šolaja, Ljiljana Topalić-Trivunović, Dijana Novković i Danijela Elez
  Volumen 44
  Strana od 155
  Strana do 163

Projekti

Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU- FP7

Projekat je zasnovan na međuinstitutskoj saradnji u BiH (Univerzitet Džemal Bijedić iz Mostara, Sveučilište Mostar, Univerzitet u Banjoj Luci) a u svrhu pripreme projekta pod nazivom "Balkans Action and Research Integration". Ovaj projekat ima za glavni cilj analizu postojećih odnosa i izazova integracije zemalja zapadnog Balkana (WB) u Evropsku uniju...

Broj projekta 8317020
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim prof. dr Miloš Šolaja
Đorđe Tomić, ma
prof. dr Braco Kovačević
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM