Навигација

IT особље

Име Презиме Звање/Радно место Орг. јединица E-mail Телефон
Маја Бојић Оператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26 Академија умјетности maja.bojic@au.unibl.org  
Стаменко Мијатовић Оператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26 Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет stamenko.mijatovic@aggf.unibl.org 51321189
Милан Дамјановић Мрежни администратор II-25 Економски факултет milan.damjanovic@ef.unibl.org 051/430-054
Даркo Милинчић Мрежни администратор II-25 Електротехнички факултет darko.milincic@etf.unibl.org 051/221-820
Петар Бикић Оператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26 Електротехнички факултет petar.bikic@etf.unibl.org 051/221-820
Огњен Чалић Шеф рачунарског центра - II-13 Електротехнички факултет ognjen.calic@etf.unibl.org 051/221-820
Биљана Прохаска Мрежни администратор II-25 Машински факултет biljana.prochaska@mf.unibl.org 051/433-000 лок.159
Миливој Стипановић Оператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26 Машински факултет milivoj.stipanovic@mf.unibl.org 051/433-000 лок.168
Синиша Петковић Стручни сарадник у настави - II-19 Медицински факултет sinisa.petkovic@med.unibl.org 051/234-100
Драган Михајловић Оператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26 Пољопривредни факултет dragan.mihajlovic@agro.unibl.org  
Милица Пејовић Мрежни администратор II-25 Правни факултет milica.pejovic@pf.unibl.org 051/339-008
Драган Дробац Оператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26 Природно-математички факултет dragan.drobac@pmf.unibl.org  
Митја Тањга Шеф рачунарског центра - II-13 Природно-математички факултет mitja.tanjga@pmf.unibl.org  
Марко Муњиза Оператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26 Рударски факултет marko.munjiza@rf.unibl.org 052/241-660
Ђорђе Војиновић Оператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26 Технолошки факултет djordje.vojinovic@tf.unibl.org 051/214-264
Небојша Горги Стручни сарадник у настави - II-19 Технолошки факултет nebojsa.gorgi@tf.unibl.org 051/465-032 лок 156
Борислав Штулић Оператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26 Факултет политичких наука borislav.stulic@fpn.unibl.org 051/304-001
Саша Шљивић Оператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26 Факултет физичког васпитања и спорта sasa.sljivic@ffvs.unibl.org 051/340-142
Владислав Брковић Оператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26 Филолошки факултет vladislav.brkovic@flf.unibl.org  
Огњен Стојнић Оператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26 Шумарски факултет ognjen.stojnic@sf.unibl.org 051/464-628