Навигација

1974-2000. године

#

Име и презиме

Факултет

Назив докторске дисертације

Датум одбране

1.

Салиха Оруч - Ђустовић

Технолошки факултет

Понашање неких никл(II) хидроксида у воденој отопини НХ+4 и Ci-иона у овисности о pH отопине са аспекта аналитичке кемије и електро-кемијске термодинамике

01.03.1974.

2.

Војислав Миљановић

Технолошки факултет

Утицај неких хемијских контаминената из атмосфере на процес фруктификације

11.03.1976.

3.

Надан Филиповић

Технолошки факултет

Изолација и идентификација делта -9- тетрахидроканабинола, активног принципа марихуане и хашиша и испитивање неурохемијских ефеката

25.09.1978.

4.

Стеван М. Живановић

Машински факултет

Примјенљивост трансформације процеса извлачења на напонске свежњеве

05.06.1979.

5.

Катмерка Табаковић

Технолошки факултет

Синтезе нових хетероцикла кондензираних у положају 3,4 на кумаринској језгри

28.06.1980.

6.

Милан Јурковић

Машински факултет

Геометрија пресјека уске траке у функцији термодинамичких фактора и напонског стања процеса хладног деформисања

19.03.1982.

7.

Бисерка Фундук-Курјак

Медицински факултет

Ултразвучно праћење раста утеруса и оваријски фоликула

10.04.1982.

8.

Божо Жепић

Правни факултет

Друштвено-правни положај инвалида рада

28.05.1982.

9.

Мирослав Грубачић

Технолошки факултет

Прилог проучавању оптимизирања функционалног модела расхладне мреже са освртом на подручје Босанске Крајине

15.02.1983.

10.

Недељко Чегар

Технолошки факултет

Каталитичка конверзија етанола и 3,3-диметилбутена-1 на неким зеолитним и оксидним катализаторима

12.10.1983.

11.

Јелена Пенавин-Шкундрић

Технолошки факултет

Кинетика реакције амида с водом у мјешовитим растварачима студиј структуре медија

07.12.1983.

12.

Мирјана Шпанић

Технолошки факултет

Неки кинетички аспекти дехидрације примарних и секундарних С 3 и С4 алифатских алкохола на зеолитима

29.02.1984.

13.

Недим Хаџикарић

Медицински факултет

Истраживање ангиотензин конвертирајућег ензима у мозгу у експерименталном постхеморагичном шоку

18.05.1984.

14.

Вељко Ђуричковић

Машински факултет

Топлификациони систем као сложени вјероватностни систем

29.09.1984.

15.

Петар Бабић

Машински факултет

Допринос анализи система убризгавања са хидрауличним кочењем повратног тока горива

27.10.1984.

16.

Илија Типура

Правни факултет

Одговорност радника у организацији југословенске жељезнице

18.12.1984.

17.

Вера Јеличић

Правни факултет

Повећани стаж осигурања и заштита на раду у СФРЈ

10.05.1985.

18.

Србољуб Голубивић

Медицински факултет

Утицај инфекција гастроиинтестиналног тракта на понашање алфа-1 антитрипсина и алфа-2 макро-глобулина

20.12.1985.

19.

Радана Ђуђић

Технолошки факултет

Синтезе неких нових 3-SRS- пституираних и 3,4 - кондензираних деривата кумарина

24.01.1986.

20.

Живко Саничанин

Технолошки факултет

Анодна синтеза хетероцикла са кисеоником као хетероатомом

20.06.1986.

21.

Бранислава Батанчев-Делић

Медицински факултет

Утицај билифототерапије на понашање и сензорне функције новорођенчади

23.12.1986.

22.

Александар Кресојевић

Економски факултет

Проблеми дугорочне финансијске равнотеже ОУР при стабилној и нестабилној економској рачуници

26.12.1986.

23.

Радоја Радић

Машински факултет

Вертикална анализа технолошких и вредносних токова сложеног производа

24.06.1987.

24.

Жарко Ећим

Медицински факултет

Туберкулоза бубрега комплицирана нефролтијазом на подручју Босанске Крајине

18.09.1987.

25.

Милан Шљивић

Машински факултет

Истраживање радних и разарајућих напонских површина у процесу истосмјерног истискивања челика

26.10.1987.

26.

Душан Лазаревић

Економски факултет

Научноистраживачки рад као фактор развоја ОУР-а истраживање у оквиру хемијске индустрије БиХ

29.10.1987.

27.

Миле Рачић

Правни факултет

Правни и политички смисао дефиниције o агресији за безбједност СФРЈ

26.12.1987.

28.

Алекса Благојевић

Машински факултет

Прилог рјешењу проблема побољшања триболошких својстава слојева репарираних наваривањем пуњеном жицом

28.04.1988.

29.

Љиљана Лакс-Прегл

Економски факултет

Проблеми повезивања и усклађивања активности истраживања тржишта и инвестиционе политике организација удруженог рада

07.10.1988.

30.

Павле Укмар

Машински факултет

Примена теорије радних и разарајућих напонских површина у процесима троосног преобликовања пластичних љуски

23.11.1988.

31.

Џемо Туфекчић

Машински факултет

Обликовање аналитичких алгоритама за оцјењивање техничко-технолошких нивоа процеса обраде деформисањем

24.11.1988.

32.

Славко Зрнић

Машински факултет

Прилог теоријско-експерименталној анализи управљаних обрадних система са посебним освртом на системе за обраду деформисањем

26.11.1988.

33.

Остоја Милетић

Машински факултет

Апликативност резултата анализе теорије савијања пројектоване на октаедарску раван

25.01.1989.

34.

Љерка Остојић

Медицински факултет

Ултраструктурне карактеристике endotela ductus thoradicusa под дјеловањем хистамина

24.02.1989.

35.

Мушир Бркић

Правни факултет

Правни положај организација удруженог рада које производе наоружање и војну опрему

10.03.1989.

36.

Златко Бундало

Електротехнички факултет

Улазно-излазна дигитална CMOS интегрисана кола

29.03.1989.

37.

Драгутин Савјак

Медицински факултет

Корелација ултраструктуре и количине стероидних рецептора у ткиву инвазивних карцинома дојке

15.06.1989.

38.

Марко Рајчевић

Правни факултет

Уговор о посредовању

16 .06.1989.

39.

Драган Данелишен

Медицински факултет

Имунолошка оправданост и хируршке могућности очувања повријеђене слезене

13.10.1989.

40.

Исмет Бишчевић

Економски факултет

Маркетинг информацијски систем у функцији повезивања производње и прометних организација удруженог рада

28.10.1989.

41.

Милорад Максимовић

Технолошки факултет

Студиј утицаја механичких и физикално-хемијских услова на флотацију магнезијум хидроксида таложеног из морске воде

06.12.1989.

42.

Жељко Барош

Економски факултет

Моделирање организационе структуре индустријских комбината засноване на критеријуму економске ефикасности

22.12.1989.

43.

Јово Јовановић

Економски факултет

Прилог иновацији модела развоја организационог система у металопрерађивачкој индустрији

28.12.1989.

44.

Милован Милановић

Медицински факултет

Астмптоматска исхемична болест срца и аритмије у субмакстмалним тестовима оптерећења

02.02.1990.

45.

Милијан Калушевић

Медицински факултет

Различити клинички степени ексенцијалне артеријске хипертензије и анестезија

09.02.1990.

46.

Аида Пјанић

Медицински факултет

Појачање антиблокадне активности серума као нови тренд имунотерапије малигних тумора

19.04.1990.

47.

Јасмин Комић

Економски факултет

Моделирање мултиваријабилне селекције обиљежја статистичких купова у циљу добијања сигнификантне информације

24.04.1990.

48.

Селман Мартиновић

Медицински факултет

Прилог проучавању хепатореналног синдрома код различитих ступњева експерименталне ендотоксемије ендотоксинског шока

21.05.1990.

49.

Младен Гороња

Медицински факултет

Значај одређивања ацидобазне равнотеже и централног венског притиска при утврђивању ширења акутног инфаркта миокарда задњег зида лијеве коморе на десну комору

25.05.1990.

50.

Ђорђо Стојичић

Медицински факултет

Утицај интравенозне примене фибринолитичке терапије на рани и позни морталитет болесника са акутним инфарктом миокарда

25.05.1990.

51.

Ибрахим Главовић

Машински факултет

Теоријско-експериментално истраживање профилних решетки обртног кола Капланове турбине за пропелерне струјне услове ван оптимума

27.06.1990.

52.

Милан Скробић

Медицински факултет

Тиреоглобулин у тиреоидним и нетиреоидним обољењима

02.07.1990.

53.

Јосип Бабић

Електротехнички факултет

Одређивање параметара система аутоматског управљања топлинским процесом екстрактора

23.10.1990.

54.

Видак Кривокапић

Правни факултет

Договори друштвено-политичких заједница

26.10.1990.

55.

Винко Павелић

Машински факултет

Утицај параметара режима обраде истосмјерног, хладног ротационог истискивања цилиндра на постојаност у условима примјене на повишеним температурама

01.11.1990.

56.

Сеад Перенда

Машински факултет

Истраживање понашања челичних материјала у условима обраде истосмјерним хладним ротационим истискивањем

02.11.1990.

57.

Мирко Шкоро

Медицински факултет

Улога сполних хормона у етиологији реуматоидног артритиса

14.12.1990.

58.

Цвјетан Реџић

Економски факултет

Динaмизација методе Prometxe

21.12.1990.

59.

Зећир Хаџиахметовић

Економски факултет

Резултати рада и стимулативна расподјела као фактор структурирања организације и развоја предузећа -истраживање на црној металургији

22.12.1990.

60.

Селма Мехмедагић-Аличелебић

Медицински факултет

Ултраструктурне стереометријске карактеристике епителних и миоепителних станица хумане дојке

06.02.1991.

61.

Иван Мецановић

Правни факултет

Право на информирање као ново уставно право грађана

13.05.1991.

62.

Анте Мирковић

Правни факултет

Заједничка улагања особито у поморској привреди

24.06.1991.

63.

Зденка Кривокућа

Медицински факултет

Морфометријска и морфолошка анализа артеријског система тхаламуса човјека

04.10.1991.

64.

Рифат Табаковић

Технолошки факултет

Синтеза, реакција и електрохемијска својства моногених полимера на бази 4-винилпиридина

22.11.1991.

65.

Јасна Виндакијевић

Технолошки факултет

Гранична фаза - чврсто/текуће; чврста фаза са садржајем цинка - водена отопина електролита

14.12.1991.

66.

Мирослав Бобрек

Машински факултет

Истраживање основа и мјерила за вредновање доприноса у раду организатора процеса у функцији квалитета организације производног система

10.06.1992.

67.

Здравко Злокапа

Правни факултет

Савремена југословенска општина у теорији и пракси

11.06.1992.

68.

Жељко Мирјанић

Правни факултет

Радни односи универзитетских наставника и научних истраживача

10.09.1992.

69.

Снежана Савић

Правни факултет

Појам права као нормативног поретка - прилог критици Келенове нормативне доктрине

25.06.1993.

70.

Перица Гојковић

Машински факултет

Технолошко организациони фактори раста продуктивности и ефикасности производних система

04.06.1994.

71.

Мирјана Рађеновић

Правни факултет

Нерјешавање у уговорним стварима

09.06.1994.

72.

Предраг Радовановић

Машински факултет

Прилог проучавању утицаја стварања наслага пепела на ефикасност рада грејних површина котла у циљу израде одговарајућег експертског система

08.07.1994.

73.

Љиљана Лакић

Медицински факултет

Функција штитне жлијезде у бубрежним обољењима

12.12.1994.

74.

Мирко Видић

Технолошки факултет

Испитивање могућности производње базних уља хидрокрековањем тешких нафтних фракција

23.12.1994.

75.

Вељко Ђукић

Машински факултет

Истраживање утицајних фактора на издржљивост материјала моноблок-точка

23.01.1995.

76.

Зоран Кукрић

Технолошки факултет

Секундарни деутеријски кинетички изотопни ефекат при солволизи фероценилметил бензоата у киселој средини

25.01.1995.

77.

Ристо Козомара

Медицински факултет

Допринос етиолошкој дијагностици и рационалној терапији акутних инфекција предњег сегмента ока дечијег доба

21.04.1995.

78.

Радислав Вукић

Медицински факултет

Клиничке вриједности примјене индуктора овулације у неплодних жена са синдромом полицистичних јајника и индикације за клинасту ресекцију

15.11.1996.

79.

Живка Цвикић

Пољопривредни факултет

Утицај интензивности производње на пословне резултате пољопривредних газдинстава

26.04.1997.

80.

Јелица Самарџић-Предојевић

Медицински факултет

Примјена хуманог рекомбинантног еритропротеина у терапији анемије прематуритета

19.05.1997.

81.

Перо Петровић

Машински факултет

Комплексна оцјена сложеног геотерманског топлификационог система

20.06.1997.

82.

Здравко Тодоровић

Економски факултет

Управљање економиком квалитета

16.07.1997.

83.

Иванка Марковић

Правни факултет

Право на живот и тјелесни интегритет као објекти кривичо-правне заштите

06.09.1997.

84.

Свјетлана Стоисављевић-Шатара

Медицински факултет

Фармаколошка контрола екскреције уринарног каликреина

26.12.1997.

85.

Бранко Латиновић

Економски факултет

Економски ефекти примјене експертних система у банкарству

27.12.1997.

86.

Миленко Станић

Економски факултет

Диференцирање производа као стратегија конкуренције

06.02.1998.

87.

Здравко Марић

Медицински факултет

Значај избора методе хируршког лечења за прогнозу и функционално стање ратних повреда јетре

20.02.1998.

88.

Никола Мркобрада

Медицински факултет

Поремећаји ритма срца у акутном инфаркту миокарда

22.03.1998.

89.

Радмило Кондић

Економски факултет

Објективизирање зарада као основа за усклађивање конфликтности интереса

19.06.1998.

90.

Радмила Вукић

Електротехнички факултет

Уградња неких просодијских параметара у синтетизованом говору српског језика

22.10.1998.

91.

Петар Марић

Електротехнички факултет

Прилог формирању алгоритама за идентификацију математичког модела робота

27.10.1998.

92.

Сандра Хотић Лазаревић

Медицински факултет

Клиничка цитологија у дијагностици лимфома

16.11.1998.

93.

Звјездана Рајковача

Медицински факултет

Праћење тока упале штитне жлијезде ултразвуком

17.11.1998.

94.

Драгутин Дујић

Пољопривредни факултет

Утицај нивоа макро и микро елемената у земљишту и биљкама и њихов статус у организму оваца

04.12.1998.

95.

Ратко Дејановић

Електротехнички факултет

Софтверске метрике: прилог примјени на језике IV генерације

12.01.1999.

96.

Живана Гаврић

Медицински факултет

Мјесто и улога породичног љекара у систему здравствене заштите

12.05.1999.

97.

Чедомир Црногорац

Природно-математички факултет

Хидролошке-геоморфолошке карактеристике слива Велике Усоре

16.06.1999.

98.

Зденка Бабић

Електротехнички факултет

Прилог егзактним алгоритмима за дигиталну одбрану сигнала

30.07.1999.

99.

Миленко Шарић

Технолошки факултет

Контрола маститиса и хигијенске исправности млијека на бази броја и поријекла соматских ћелија

30.07.1999.

100.

Ђоко Слијепчевић

Економски факултет

Теоријске основе инфлације с освртом на новију југословенску стварност

03.08.1999.

101.

Брано Топић

Медицински факултет

Клинички, хистолошки и фенотипски профили инвазивних карцинома дојке - прогноза и избор методе лијечења

10.09.1999.

102.

Марија Бургић- Радмановић

Медицински факултет

Депресивност и психосоцијални стресори у адолесцената

03.12.1999.

103.

Александар Лазаревић

Медицински факултет

Серијско ехокардиографско праћење кардиоваскуларних поремећаја у Mарфановом синдрому

13.12.1999.

104.

Мирослав Петковић

Медицински факултет

Улога хуманог полиомавируса у етиопатогенези ендемске нефропатије

17.12.1999.

105.

Милосав Ђурђевић

Машински факултет

Истраживање утицаја вијенца сложеног облика на расподјелу напона у зупцима зупчаника

20.12.1999.

106.

Сњежана Поповић- Пејчић

Медицински факултет

Карактеристике аутономне неуропатије кардиоваскуларног систем у зависности од типа шећерне болести

27.12.1999.

107.

Мирко Раковић

Медицински факултет

Хируршко лијечење неспуштених тестиса-која метода и када?

28.12.1999.

108.

Миле Дмичић

Правни факултет

Правни аспекти изборног система у парламентарној демократији

29.12.1999.

109.

Славко Марић

Електротехнички факултет

Динамично распоређивање задатака у вишепроцесорским системима

18.01.2000.

110.

Родољуб Ољача

Пољопривредни факултет

Међусобни утицај подлоге и племке на садржај макро и микро елемената и синтезу биомасе јабуке

03.02.2000.

111.

Јово Мандић

Технолошки факултет

Електролитичко издвајање бакра из засићеног амонијачног раствора за нагризање и његова регенерација

10.03.2000.

112.

Драган Костић

Медицински факултет

Избор оптималне оперативне процедуре за карциноме ампуле ректума

17.03.2000.

113.

Богдан Зрнић

Медицински факултет

Клиничке и психолошке карактеристике болесника са вулгарном псоријазом и атопијским дерматитисом

07.04.2000.

114.

Милан Стојаковић

Медицински факултет

Анализа и значај касних посљедица посттрауматског стресног поремећаја

05.05.2000.

115.

Светозар Богојевић

Филозофски факултет

Идентификација, обиљежја и педагошко-дидактички ефекти стилова васпитања

29.08.2000.

116.

Душко Вејновић

Филозофски факултет

Социолошки аспекти безбједности модерне државе

01.09.2000.

117.

Срђан Ђорђевић

Правни факултет

Теорија и пракса суверености јужнословенских народа XX века

18.10.2000.

118.

Милан Арбутина

Медицински факултет

Квалитет живота након можданог удара

27.12.2000.

119.

Миливоје Марсенић

Технолошки факултет

Нове технологије третмана отпадних вода термоенергетских постројења на угаљ

29.12.2000.