Навигација

Преглед пројеката у 2013. години

       
Организациона јединица FP7 IPA HERD TEMPUS Остали међународни Национални пројекти УКУПНО
Академија умјетности              
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет        1  2    3
Економски факултет          1  1  2
Електротехнички факултет 2   1 2 1 14  20
Машински факултет   1   2 4 5  12
Медицински факултет           5  5
Пољопривредни факултет     2 2 3 6  13
Правни факултет         1    1
Природно-математички факултет       1      3
Рударски факултет         1    1
Технолошки факултет       1 2 9  12
Факултет политичких наука              
Факултет физичког васпитања и спорта           1 1
Филолошки факултет         1 2 3
Филозофски факултет           7 7
Шумарски факултет         2 6 8
Институт за генетичке ресурсе           4 4
Ректорат      2  5  2    9
УКУПНО  2  1  5  15  19  62  104