Навигација

Институти

Организациона јединица

Назив института

Институт за генетичке ресурсе
http://igr.unibl.org
организациона јединица Универзитета
Економски факултет Институт економских наука
Електротехнички факултет Истраживачко развојни институт за информационо-комуникационе технологије
Истраживачко развојни институт за електротенику
Машински факултет Институт за мехатронику
Институт за моторе, возила и материјале

Пољопривредни факултет
http://agrofabl.org/instituti/

Институт за сточарство http://agro.unibl.org/bs/institut-za-stocarstvo/

Институт за агроекологију и земљиште http://agro.unibl.org/bs/insitut-za-agroekologiju-i-zemljiste/

Институт за хортикултуру http://agro.unibl.org/bs/institut-za-hortikulturu/

Институт за ратарство http://agro.unibl.org/bs/institut-za-ratarstvo/

Институт за економику пољопривреде и рурални развој http://agro.unibl.org/bs/institut-za-ekonomiku-poljoprivrede-i-ruralni-razvoj/

Институт за репродукцију домаћих животиња

http://agro.unibl.org/bs/institut-za-reprodukciju-domacih-zivotinja/

Технолошки факултет Институт за технолошка истраживања, развој и пројектовање
Факултет физичког васпитања и спорта Институт спорта Факултета физичког васпитања и спорта Бањалука
Факултет политичих наука Институт за друштвена истраживања Факултета политичких наука