Навигација

Хоризонт 2020

Шта је програм Хоризонт 2020

Хоризонт 2020 је програм Европске уније за истраживања и иновације, те је уједно и највећи систем финансирања за ове сврхе у свијету. Програм нуди око 80 милијарди евра бесповратних донација организацијама из свих сектора (академском сектору, државним организацијама, привреди, средњим и малим предузећима, удружењима, невладиним организацијама итд.) да се интензивније усмјере на иновације и научноистраживачке активности блиске тржишту. Посебна пажња је посвећена подручјима са мање развијеном научном инфраструктуром и малим и средњим предузећима за која је намијењено око 20 посто укупних средстава.


Хоризонт 2020 је отворен за свакога и значајно су смањене административне процедуре како би се унаприједио квалитет резултата.
Хоризонт 2020 Републици Српској и Босни и Херцеговини омогућава јединствену прилику за финансирање пројеката који би иначе тешко могли наћи средства из других извора. Између осталог, то су пројекти који финансирају стручно усавршавање академске заједнице или рад у иностранству, сарадње са привредом на комерцијализацији иновативних производа или услуга те унапређења инфраструктуре. Области које покрива Хоризонт 2020 су изузетно широке те је стога један од најважнијих изазова за организације у РС и БиХ да нађу своје мјесто и одговарајућу улогу у пројектима који ће бити финансирани, како би максимално искористили средства која је ЕУ ставила на располагање.

Кључни циљеви и приоритета програма Хоризонт 2020

Један од најважнијих изазова пред којима се налазимо је смањење незапослености тј. стварање нових радних мјеста. Како би заједно ријешили изазове који су пред нама, неопходно је искористити таленте, знања, вјештине, искуства и омогућити ефикасну сарадњу оних који су најбољи у својим областима. 

Програм ХОРИЗОНТ 2020 има три приоритета:

Приоритет 1. Изврсна наука (академска и истраживачка заједница)

Приоритет новог европског програма за истраживања и иновације под називом "Изврсна наука", има за циљ унапређење европског научног потенцијала, осигурање сталног прилива врхунских свјетских истраживача у Европу и омогућавање приступа врхунским истраживачким инфраструктурама. Тиме ће се осигурати дугорочна конкурентност европског истраживачког простора на свјетском тржишту као и препознавање Европе као атрактивног мјеста за истраживачки рад. 

У оквиру ХОРИЗОНТ 2020, а као дио Приоритета 1 издваја се програм Marie Sklodowska-Curie. У оквиру овог Програма постоји неколико врста грантова: докторски и почетни тренинг за истраживаче, индивидуалне школарине за искусне истраживаче, међународна интерсекторска сарадња путем размјене истраживача и иноватора и суфинансирање регионалних, националних и међународних програма.

Приоритет 2. Лидерство у индустрији (МСП)

Да би Европа задржала водећи положај у глобалној конкуренцији са јаком технолошком базом и индустријским капацитетима потребно је повећати стратешка улагања у истраживање и развој у кључним технологијама које омогућавају развој и брз долазак до иновација. За Лидерство у индустрији посебан нагласак је на подршци иновативним активностима у малим и средњим предузећима и финансирању "ризичног" истраживања и развоја, односно оних пројеката који у себи носе већи степен ризика и неизвјесности, али потенцијално и већу корист.

Овом приликом дефинисано је шест кључних развојних технологија: нанотехнологија, микро-наноелектроника, фотоника, напредни материјали, биотехнологија и напредни производни процеси и прерада.

Приоритет 3. Друштвени изазови

Активности у оквиру Приоритета 3 су усмјерене на повећање учинка истраживања и иновација у одговору на кључне друштвене изазове повезивањем ресурса и знања у различитим пољима технологија и научних дисциплина, укључујући и друштвене и хуманистичке науке као важне компоненте за рјешавање свих изазова. Интеракција између различитих приоритета и спајања истраживања са иновацијама је водећа идеја Хоризонта 2020, а сви резултати програма треба да допринесу одрживом развоју. 

Сви пројекти који адресирају Друштвене изазове морају да се раде у партнерствима са великим бројем организација из различитих сектора како би могли да буду одрживи и остваре значајан утицај.

Како написати пројектни приједлог за Хоризонт 2020

Развој пројекта и процес писања приједлога пројеката није лак. Почиње са истраживањем контекста и читањем референтних документа како би се испунили захтјеви Европске Комисије. Затим се детаљно анализирају отворени и најављени конкурси, како би се направио адекватан план активности и идентификовали најбоље партнере. Процес анализа, припрема и преговора са партнерима је врло захтјеван и обично почиње скоро годину дана прије задатог рока за предају пројектног приједлога.

Гдје пронаћи партнере за Хоризонт 2020

Идентификовати адекватне партнере је од пресудне важности. Потребно је изабрати најбоље, али да би се дошло до њих потребно је преузети иницијативу и представити се на адекватан начин. Кључно је бити проактиван, успоставити комуникацију са свима који могу да помогну. 

Систем националних контакт тачака (НЦП)

НЦП тим је оформљен да буде на услузи академској заједници у цијелој Босни и Херцеговини. 
Државне контакт особе за Хоризонт 2020

„Lear особа“ на Универзитету у Бањој Луци је проф. др Горан Латиновић.

PIC број: 995591705


ВОДИЧ КРОЗ ХОРИЗОНТ 2020

ВОДИЧ КРОЗ ПРОГРАМ ХОРИЗОНТ 2020 (други дио)


Више информација о програму Хоризонт 2020 можете наћи на страницама:
http://ncp.ba/horizont-2020.aspx
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html