Навигација

Часописи

Октобар 2020.

РАНГ-ЛИСТА КАТЕГОРИСАНИХ НАУЧНИХ ЧАСОПИСА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
у складу са одредбама Правилника о публиковању научних публикација
("Службени гласник Републике Српске", бр. 77/17)

 

Научни часописи категорисани су у три категорије:

ПРВА КАТЕГОРИЈА – од 30 до 40 бодова
ДРУГА КАТЕГОРИЈА – од 21 до 29 бодова
ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА – од 15 до 20 бодова
БЕЗ КАТЕГОРИЈЕ – мање од 15 бодова

Ред. бр.

НАЗИВ ЧАСОПИСА

ИЗДАВАЧ

УКУПНО БОДОВА

КАТЕГОРИЈА

1.

ELECTRONICS

Електротехнички факултет Универзитет у Бањој Луци

37

Прва категорија

2.

CONTEMPORARY MATERIALS

Aкадемија наука и умјетности Републике Српске

37

Прва категорија

3.

ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ

Универзитет за пословне студије

37

Прва категорија

4.

JOURNAL of Engineering and Processing Management

Технолошки факултет Зворник Универзитет у Источном Сарајеву

35

Прва категорија

5.

ГЛАСНИК ХЕМИЧАРА, ТЕХНОЛОГА И ЕКОЛОГА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Технолошки факултет Универзитет у Бањој Луци

34

Прва категорија

6.

ЗБОРНИК РАДОВА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Економски факултет Пале Универзитет у Источном Сарајеву

34

Прва категорија

7.

SPORTLOGIA

Факултет физичког васпитања и спорта Универзитет у Бањој Луци

33

Прва категорија

8.

ACTA ECONOMICA

Економски факултет Универзитета у Бањој Луци

33

Прва категорија

9.

SCRIPTA MEDICA

Друштво доктора медицине Републике Српске

32

Прва категорија

10.

БИОМЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА

Медицински факултет Фоча Универзитет у Источном Сарајеву

31

Прва категорија

11.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTING

Електротехнички факултет Универзитет у Источном Сарајеву

31

Прва категорија

12.

ГЛАСНИК-HERALD

Географско друштво Републике Српске

31

Прва категорија

13.

EMC Часопис за економију и тржишне комуникације

Паневропски универзитет АПЕИРОН

30

Прва категорија

14.

QoL – QUALITY OF LIFE

Паневропски универзитет АПЕИРОН

30

Прва категорија

15.

ГЛАСНИК Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци

Шумарски факултет Универзитет у Бањој Луци

29

Друга категорија

16.

ECONOMICS

ОИКОС институт
Истраживачки центар Бијељина

29

Друга категорија

17. STED JOURNAL Универзитет ПИМ
Бања Лука

29

Друга категорија
18. АГРОЗНАЊЕ Пољопривредни факултет
Универзитет у Бањој Луци

28

Друга категорија
19. ПОЛИТЕИА Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци

27

Друга категорија
20. СПОРТСКЕ НАУКЕ И ЗДРАВЉЕ Паневропски универзитет АПЕИРОН

27

Друга категорија
21. ВЕТЕРИНАРСКИ ЖУРНАЛ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“

27

Друга категорија
22. ЗБОРНИК РАДОВА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА БРЧКО Економски факултет Брчко Универзитет у Источном Сарајеву

26

Друга категорија
23. СРПСКА ПРАВНА МИСАО Правни факултет Универзитет у Бањој Луци

26

Друга категорија
24. ДЕФЕНДОЛОГИЈА Европски дефендологија центар Бања Лука

26

Друга категорија
25. JITA – JOURNAL OF INFORMATION TECNOLOGY AND APPLICATIONS Паневропски универзитет АПЕИРОН

25

Друга категорија
26. НОВИ ЕКОНОМИСТ Факултет пословне економије Бијељина Универзитет у Источном Сарајеву

24

Друга категорија
27. СКУП Природно-математички факултет Универзитет у Бањој Луци

24

Друга категорија
28. ФИЛОЛОГ Филолошки факултет Универзитет у Бањој Луци

23

Друга категорија
29. РАДОВИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА: ЧАСОПИС ЗА ХУМАНИСТЕИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ Филозофски факултет Универзитет у Источном Сарајеву

23

Друга категорија
30. FINANCING ФИНРАР д.о.о.

22

Друга категорија
31. JOURNAL FOR TRAFFIC AND TRANSPORT RESEARCH AND APPLICATION Паневропски универзитет АПЕИРОН

21

Друга категорија
32. НОВА ШКОЛА Педагошки факултет Бијељина Универзитет у Источном Сарајеву

19

Трећа категорија
33. НАША ШКОЛА Друштво педагога Републике Српске

19

Трећа категорија
34. ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА Правни факултет Универзитет у Бањој Луци

19

Трећа категорија
35. АГГФ+ Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитт у Бањој Луци

18

Трећа категорија
36. ПРИЛОЗИ НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ Друштво наставика српског језика и књижевности Републике Српске

18

Трећа категорија
37. СПОРТ И ЗДРАВЉЕ Факултет физичког васпитања и спорта
Универзитет у Источном Сарајеву

18

Трећа категорија
38. НОЕМА Филозофски факултет Универзитет у Бањој Луци

17

Трећа категорија
39. ГОДИШЊАК ФАКУТЕТА ПРАВНИХ НАУКА Паневропски универзитет АПЕИРОН

17

Трећа категорија
40. ГОДИШЊАК Православни богословски факултет Фоча Универзитет у Источном Сарајеву

15

Трећа категорија
41. ГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ Академија наука и умјетности Републике Српске

15

Трећа категорија
42. БЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ

Министарство унутрашњих послова

 

15

Трећа категорија