Навигација

Часописи

Назив часописа АГОН
Издавач/суиздавач Народно позориште Републике Српске, Академија умјетности Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 2233-1581
Интернет сајт https://doisrpska.nub.rs/index.php/agon
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија -

Назив часописа АГГ+
Издавач/суиздавач Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет,  Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN

ISSN 2712-0570
eISSN 2303-6036

Интернет сајт https://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/index
Реферише се у цитатним базама Google Scholar
submitted for DOAJ
Национална категорија Прва

Назив часописа ACTA ECONOMICA
Издавач/суиздавач Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 1512-858X
e-ISSN 2232-738X
Интернет сајт http://www.ae.ef.unibl.org/
Реферише се у цитатним базама DOAJ, Publons, ERIH PLUS, Google Scholar, ROAD, Index Copernikus, CrossRef, WorldCat
Национална категорија Прва

Назив часописа ЕЛЕКТРОНИКА
Издавач/суиздавач Електротехнички факултет Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN: 1450-583
eISSN: 2831-0128
Интернет сајт http://els-journal.net/
Реферише се у цитатним базама Scopus
Ei Compendex
DOAJ
EBSCO Applied Science & Technology Source
Национална категорија Прва

Назив часописа Scripta Medica
Издавач/суиздавач Друштво доктора медицине Републике Српске, Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN

ISSN 2490-3329
еISSN 2303-7954

Интернет сајт www.scriptamedica.com
Реферише се у цитатним базама EBSCO, Google Scholar, Crossref, SCIndeks, DOAJ, KoBSON, Index Copernicus International (ICI) - Journals Master List, Dimensions, Sherpa/Romeo
Национална категорија Прва

Назив часописа АГРОЗНАЊЕ
Издавач/суиздавач

Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци

ISSN/e-ISSN eISSN 2233-0070
Интернет сајт www.agroznanje.com
Реферише се у цитатним базама CAB Abstracts CABI Full Text EBSCO databases, CrossRef
Национална категорија Друга

Назив часописа ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
Издавач/суиздавач Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN

ISSN 0350-9052
eISSN 2233-0429

Интернет сајт http://www.godisnjakpf.rs/
Реферише се у цитатним базама CrossRef, EBSCO
Национална категорија Прва

Назив часописа СРПСКА ПРАВНА МИСАО
Издавач/суиздавач Правни факултет Универзитет у Бањој Луци/Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици
ISSN/e-ISSN

ISSN 1840-0493
eISSN 2233-0410

Интернет сајт http://www.spmisao.rs/
Реферише се у цитатним базама CrossRef, EBSCO
Национална категорија Друга

Назив часописа ACTA SCIENTIFICA BALCANICA
Издавач/суиздавач Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN

ISSN 2831-0055
eISSN 2831-0063

Интернет сајт https://pmf.unibl.org/actascientificabalcanica
Реферише се у цитатним базама CrossRef
Национална категорија Друга

Назив часописа Гласник хемичара,технолога и еколога Републике Српске
Издавач/суиздавач Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN eISSN 2712-1267
Интернет сајт https://glasnik.tf.unibl.org/
Реферише се у цитатним базама EBSCO, COBISS, CAS, COSMOS, CITEFACTOR, J GATE, Google Scholar
Национална категорија Прва

Назив часописа ЖУРНАЛ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКУ
Издавач/суиздавач Факултет за безбједносне науке Универзитет у Бањој Луци/ Криминалистичко-полицијски универзитет Земун, Србија
ISSN/e-ISSN ISSN 2637-3076
Интернет сајт https://fbn.unibl.org/casopis/
Реферише се у цитатним базама SCIndex, CrossRef
Национална категорија -

Назив часописа ПОЛИТЕИА
Издавач/суиздавач Факултет политичких наука, Уиверзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN

ISSN 2232-9641
еISSN 2566-2805

Интернет сајт https://politeia.fpn.unibl.org/
Реферише се у цитатним базама DOAJ, ERIHPLUS, CEEOL, SCIndex, Crossref
Национална категорија Друга

Назив часописа АГОН
Издавач/суиздавач Народно позориште Републике Српске, Академија умјетности Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 2233-1581
Интернет сајт https://doisrpska.nub.rs/index.php/agon
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија -

Назив часописа АГОН
Издавач/суиздавач Народно позориште Републике Српске, Академија умјетности Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 2233-1581
Интернет сајт https://doisrpska.nub.rs/index.php/agon
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија -

Назив часописа АГОН
Издавач/суиздавач Народно позориште Републике Српске, Академија умјетности Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 2233-1581
Интернет сајт https://doisrpska.nub.rs/index.php/agon
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија -

Назив часописа АГОН
Издавач/суиздавач Народно позориште Републике Српске, Академија умјетности Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 2233-1581
Интернет сајт https://doisrpska.nub.rs/index.php/agon
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија -

Назив часописа АГОН
Издавач/суиздавач Народно позориште Републике Српске, Академија умјетности Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 2233-1581
Интернет сајт https://doisrpska.nub.rs/index.php/agon
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија -

Назив часописа АГОН
Издавач/суиздавач Народно позориште Републике Српске, Академија умјетности Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 2233-1581
Интернет сајт https://doisrpska.nub.rs/index.php/agon
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија -

Назив часописа АГОН
Издавач/суиздавач Народно позориште Републике Српске, Академија умјетности Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 2233-1581
Интернет сајт https://doisrpska.nub.rs/index.php/agon
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија -

Назив часописа АГОН
Издавач/суиздавач Народно позориште Републике Српске, Академија умјетности Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 2233-1581
Интернет сајт https://doisrpska.nub.rs/index.php/agon
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија -

Назив часописа АГОН
Издавач/суиздавач Народно позориште Републике Српске, Академија умјетности Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 2233-1581
Интернет сајт https://doisrpska.nub.rs/index.php/agon
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија -

Назив часописа АГОН
Издавач/суиздавач Народно позориште Републике Српске, Академија умјетности Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 2233-1581
Интернет сајт https://doisrpska.nub.rs/index.php/agon
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија -

Назив часописа АГОН
Издавач/суиздавач Народно позориште Републике Српске, Академија умјетности Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 2233-1581
Интернет сајт https://doisrpska.nub.rs/index.php/agon
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија -

Назив часописа АГОН
Издавач/суиздавач Народно позориште Републике Српске, Академија умјетности Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 2233-1581
Интернет сајт https://doisrpska.nub.rs/index.php/agon
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија -

Назив часописа АГОН
Издавач/суиздавач Народно позориште Републике Српске, Академија умјетности Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 2233-1581
Интернет сајт https://doisrpska.nub.rs/index.php/agon
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија -

Назив часописа АГОН
Издавач/суиздавач Народно позориште Републике Српске, Академија умјетности Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 2233-1581
Интернет сајт https://doisrpska.nub.rs/index.php/agon
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија -

Децембар 2021.

РАНГ-ЛИСТА КАТЕГОРИСАНИХ НАУЧНИХ ЧАСОПИСА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
у складу са одредбама Правилника о публиковању научних публикација
("Службени гласник Републике Српске", бр. 77/17)

 

Научни часописи категорисани су у три категорије:

ПРВА КАТЕГОРИЈА – од 30 до 40 бодова
ДРУГА КАТЕГОРИЈА – од 21 до 29 бодова
ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА – од 15 до 20 бодова
БЕЗ КАТЕГОРИЈЕ – мање од 15 бодова

Ред. бр.

НАЗИВ ЧАСОПИСА

ИЗДАВАЧ

УКУПНО БОДОВА

КАТЕГОРИЈА

1.

ELECTRONICS

Електротехнички факултет Универзитет у Бањој Луци

37

Прва категорија

2.

CONTEMPORARY MATERIALS

Aкадемија наука и умјетности Републике Српске

37

Прва категорија

3.

ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ

Универзитет за пословне студије

37

Прва категорија

4.

JOURNAL of Engineering and Processing Management

Технолошки факултет Зворник Универзитет у Источном Сарајеву

35

Прва категорија

5.

HERALD / ГЛАСНИК

Географско друштво Републике Српске

34

Прва категорија

6.

ЗБОРНИК РАДОВА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Економски факултет Пале Универзитет у Источном Сарајеву

34

Прва категорија

7.

SPORTLOGIA

Факултет физичког васпитања и спорта Универзитет у Бањој Луци

33

Прва категорија

8.

ACTA ECONOMICA

Економски факултет Универзитета у Бањој Луци

33

Прва категорија

9.

ECONOMICS

ОИКОС институт
Истраживачки центар Бијељина

33

Прва категорија

10.

SCRIPTA MEDICA

Друштво доктора медицине Републике Српске

32

Прва категорија

11.

JOURNAL OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS

Технолошки факултет            Универзитет у Бањој Луци

32

Прва категорија

12.

СПОРТ И ЗДРАВЉЕ Факултет физичког васпитања и спорта
Универзитет у Источном Сарајеву

32

Прва категорија

13.

БИОМЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА

Медицински факултет Фоча Универзитет у Источном Сарајеву

31

Прва категорија

14.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTING

Електротехнички факултет   Универзитет у Источном Сарајеву

31

Прва категорија

15.

ЗБОРНИК РАДОВА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА БРЧКО

Економски факултет Брчко Универзитет у Источном Сарајеву

30

Прва категорија

16.

ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Правни факултет Универзитет у Бањој Луци

30

Прва категорија

17. EMC Часопис за економију и тржишне комуникације Паневропски универзитет АПЕИРОН

30

Прва категорија
18. QoL – QUALITY OF LIFE Паневропски универзитет АПЕИРОН

30

Прва категорија
19. ВЕТЕРИНАРСКИ ЖУРНАЛ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“

29

Друга категорија
20. STED JOURNAL Универзитет ПИМ Бања Лука

29

Друга категорија
21. АГРОЗНАЊЕ Пољопривредни факултет 
Универзитет у Бањој Луци

28

Друга категорија
22. ПОЛИТЕИА Факултет политичких наука Универзитет у Бањој Луци

27

Друга категорија
23. СПОРТСКЕ НАУКЕ И ЗДРАВЉЕ Паневропски универзитет АПЕИРОН

27

Друга категорија
24. СРПСКА ПРАВНА МИСАО Правни факултет Универзитет у Бањој Луци

26

Друга категорија
25. НАША ШКОЛА Друштво педагога Републике Српске

26

Друга категорија
26. ДЕФЕНДОЛОГИЈА Европски дефендологија центар Бања Лука

26

Друга категорија
27. ГЛАСНИК Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци

25

Друга категорија
28. JITA – JOURNAL OF INFORMATION TECNOLOGY AND APPLICATIONS Паневропски универзитет АПЕИРОН

25

Друга категорија
29. НОВИ ЕКОНОМИСТ Филозофски факултет Универзитет у Источном Сарајеву

24

Друга категорија
30. СКУП Природно-математички факултет Универзитет у Бањој Луци

24

Друга категорија
31. РАДОВИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА: ЧАСОПИС ЗА ХУМАНИСТИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ Филозофски факултет Универзитет у Источном Сарајеву

24

Друга категорија
32. ФИЛОЛОГ Филолошки факултет Универзитет у Бањој Луци

23

Друга категорија
33. СИНТЕЗА Филозофски факултет Универзитет у Бањој Луци

23

Друга категорија
34. НОЕМА Филозофски факултет Универзитет у Бањој Луци

22

Друга категорија
35. FINANCING ФИНРАР д.о.о. Луци

22

Друга категорија
36. JOURNAL FOR TRAFFIC AND TRANSPORT RESEARCH AND APPLICATION Паневропски универзитет АПЕИРОН

21

Друга категорија
37. НОВА ШКОЛА Педагошки факултет Бијељина Универзитет у Источном Сарајеву

19

Трећа категорија
38. АГГФ+ Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитет у Бањој Луци

18

Трећа категорија
39. ПРИЛОЗИ НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске

18

Трећа категорија
40. ГОДИШЊАК ФАКУТЕТА ПРАВНИХ НАУКА Паневропски универзитет АПЕИРОН

17

Трећа категорија
41. ГОДИШЊАК Православни богословски факултет Фоча Универзитет у Источном Сарајеву

15

Трећа категорија
42. ГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ

Академија наука и умјетности Републике Српске

 

15

Трећа категорија
43. БЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ

Министарство унутрашњих послова

 

15

Трећа категорија