Navigacija

Lista stipendija

Erazmus+ razmjena na Univerzitetu u Kadizu, Španija

Vrsta Stipendije za razmjenu u svrhu studiranja, istraživanja ili prakse
Kategorija stipendije za koje Univerzitet vrši selekciju
Tip studija drugi ciklus, treći ciklus, prvi ciklus
Oblast društvene nauke, humanističke nauke, medicinske i zdravstvene nauke, prirodne i biotehničke nauke, tehničke nauke
Broj stipendija 3
Prijava od 25.02.2020.
Prijava do 22.03.2020.
Opis

Razmjena se mora realizovati u zimskom semestru
akademske 2020/21. godine.

Sva tražena dokumentacija se dostavlja na engleskom jeziku Kancelariji za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, elektronskom poštom, na adresu: djordje.kenjalo@unibl.org