Navigacija

prof. dr Gojko Vladić
vanredni profesor

Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
vanredni profesor 27. decembar 2018.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C10TNS1003 Grafički dizajn
1C18TNS1003 Grafički dizajn