Navigacija

mr Milica Gajić Bojić

Laborant/viši laborant - III-2-3-3-6
Medicinski fakultet

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18DFL Dentalna farmakologija
ISM07FT Farmakologija sa toksikologijom
ISF07FF Farmakologija i farmakoterapija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18FAR Farmakologija
OZNJ16FK Farmakologija
OS18FAR Farmakologija
OFT19OFT Osnove farmakologije i toksikologije