Navigacija

dr Henryk Flachowsky

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
I2018ISPI Sistemi poslovne inteligencije
I2018ISUZ Sistemi za upravljanje znanjem
O2018IBPO Baze podataka
O2018IVPR Veb programiranje
O2018IMRS Metodologije razvoja softvera
O2018IOPR Osnovi programiranja

Projekti

Molekularna karakterizacija germplazme jabuke

Projekat ima za cilj utvrđivanje stepena diverziteta u ex suitu kolekciji voćaka Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci radi izdvajanja unikatnih prinova i eliminaciji eventualnih diplikata...

Broj projekta 1251509
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim Jovana Mićić
Zlatan Ristić
mr Sanda Stanivuković
dr Larisa Gustavsson
mr Predrag Ilić
Gvozden Mićić
doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
prof. dr Nikola Mićić
dr Henryk Flachowsky
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 30.04.2021.
Vrijednost projekta 18000.0 BAM