Navigacija

Mia Jevđenić
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija asistent 27. jun 2019.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07MNS517 Metodika nastave algebre
1C09MNS914 Metodika nastave algebre

Projekti

Konfiguracioni prostori u diskretnoj geometriji

Konfiguracioni prostor je topološki prostor koji parametrizuje sva moguća stanja nekog sistema geometrijskih objekata (particija skupa tačaka, aranžmani pravih i podprostora, sve ortogonalne baze, itd...). U problemima diskretne geometrije, dobar izbor odgovarajućeg konfi-guracionog sistema, odnosno „pametna“ interpretacija problema...

Broj projekta 1259049
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Milanka Treml, ma
dr Milana Grbić
Mia Jevđenić
prof. dr Duško Bogdanić
mr Slađana Babić
mr Bojan Nikolić
Sara Jevđenić
prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Miroslav Pranić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM