Navigacija

Miha Ocvirk

Projekti

Morfološka, genetička i hemijska karakterizacija lokalnih populacija divljeg hmelja (Humulus lupulus L.)

Broj projekta 1251506
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Danijela Kondić
Projektni tim Marijeta Zagožen
Tanja Krmpot, ma
Đurađ Hajder, ma
doc. dr Borut Bosančić
Voštajn Naglič
Miha Ocvirk
Andreja Černak
prof. dr Gordana Đurić
Barbara Čeh
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM