Navigacija

Nevena Ritan

Pripravnik
Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet, kancelarija 8

051/434-360

Projekti

„Uticaj dodatka biljnog ekstrakta na svojstva prirodnog omotača i održivost Domaće fermentisane kobasice“

Kvalitet fermentisanih kobasica kao i promjene koje nastaju tokom procesa fermentacije, sušenja i zrenja ne zavise samo od osnpvnih komponenata nadjeva kobasice, već i od dpdataka koji utiču na proces prelaska nadjeva u fermentisan ...

Broj projekta 1251109
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Snježana Mandić
Projektni tim mr Nataša Lakić - Karalić
doc. dr Danica Savanović
mr Ana Velemir
Aleksandra Torbica
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
Nevena Ritan
Jelena Tomić
Jovo Savanović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2021.
Vrijednost projekta 8960.0 BAM