Navigacija

Aleksandra Kokić Nikolić

Projekti

Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksičnih efekata pesticida u humanim eritrocitimau in vitro uslovima

Broj projekta 1259019
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
Projektni tim Nataša Lukić
Nataša Miljuš
Srđan Šabić
mr Sanja Pržulj
Aleksandra Kokić Nikolić
prof. dr Mirjana Žabić
prof. dr Zoran Kukrić
Dragana Malčić Zanić
doc. dr Dragana Blagojević
Danijela Lukić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 01.04.2020.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM