Navigacija

Ivana Rogić

Šef kabineta rektora - I-1-1
Rektorat
051/321-171
051/321-174
051/315-694

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2O19KITS Informacione tehnologije i sistemi u kulturnom turizmu