Navigacija

Dajana Dragić
asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
Katedre
 • Tehnološki fakultet-Katedra hemijske tehnologije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Neorganske hemijske tehnologije asistent 28. jun 2018.
Neorganske hemijske tehnologije asistent 28. jun 2018.

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M21005 Matematičko modelovanje hemijskih procesa
Akademske studije prvog ciklusa
B03501 Tehnološke operacije
B03502 Tehnološke operacije
B03521a Tehnološke operacije
B03521b Tehnološke operacije
B14823 Tehnologija vode i otpadnih voda u prehrambenoj industriji
B23522 Procesna tehnika
B23523 Instrumentalne metode hemijske analize
B23601 Tehnološke operacije u hemijskoj industriji
B23625 Tehnologija vode
B24702 Neorganska hemijska tehnologija I
B24706 Malozagađujuće tehnologije
B24708 Tehnologija keramičkih proizvoda
B24709 Hemija i tehnologija neorganskih malternih veziva
B24723 Inženjerstvo u zaštiti okoline
B24726 Biogoriva i termohemijski procesi
B24727 Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom
B24802 Neorganska hemijska tehnologija II
B24807 Materijalni i energetski bilansi u proizvodnji
B24808 Instrumentalne metode analize
B24823 Malozagađujuće tehnologije i čistija proizvodnja
B33624 Osnove ekološkog inženjerstva
B51203 Materijali u grafičkoj industriji
B51221 Grafički materijali

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Investigation of the Possibilities for Reduction of Ash Melting Problems in Biomass Combustion

  Naučni skup 4th South East Europe Conference on Sustainable. Development of Energy, Water and Environment Systems
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2020
  Autori Petar Gvero, Tatjana Botić, Dijana Drljača, Aleksandra Šinik, Dajana Dragić i Slobodan Rakulj

  AN EXAMPLE OF THE DEVELOPMENT OF A NEW PRODUCT AND ITS PLACING ON THE MARKET

  Naučni skup VI INTERNATIONAL CONGRESS "ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY"
  Godina 2019
  Autori Dajana Dragić, Aleksandra Šinik, Tatjana Botić, Jelena Račić i Pero Dugić
  Strana od 806
  Strana do 806

  TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES REDUCE THE CONTENT OF THE BENZENE IN THE MOTOR GASOLINE

  Naučni skup VI INTERNATIONAL CONGRESS "ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Šinik, Tatjana Botić, Dajana Dragić, Siniša Jeremić i Pero Dugić
  Strana od 95
  Strana do 95

Projekti

Karakterizacija i primjena pepela od sagorijevanja biomase u toplanama

Ideja za predložena istraživanja pronađena je u činjenici da se biomasa, i na ovim prostorima sve više koristi za proizvodnju toplotne i električne energije, te da količina nastalog pepela stalno raste, čime i problem zbrinjavanja sa ekološkog i ekonomskog aspekta, postaje složeniji..

Broj projekta 1251136
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Ljiljana Vukić
Projektni tim prof. dr Petar Gvero
Marko Šolić
prof. dr Saša Papuga
dr Snežana Maletić
doc. mr Dijana Drljača
prof. dr Pero Dugić
Dajana Dragić
Aleksandra Šinik, ma
prof. dr Tatjana Botić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 17000.0 BAM

Primjena naprednih elektrohemijskih procesa za tretman organskih polutanata

Napredni oksidacioni procesi (Advanced Oxidation Processes, AOP), koje karakteriše generisanje in-situ reaktivnih vrsta, prije svega hidroksil radikala (OH), prepoznati su kao jedna od potencijalnih tehnologija za uklanjanje organskih zagađujućih materija iz različitih otpadnih voda.

Broj projekta 1251135
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Stefan Vranješ
Tijana Đuričić, ma
Slobodan Bunić
Duško Zorić
Draženko Bjelić
Dajana Dragić
Marina Rakanović, ma
Sanjin Gutić
Helena Prosen
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Razvoj procesa termohemijske obrade drveta

Intenzivnim zagrijavanjem i vlaženjem drveta dovodi do trajnih promjena većeg broja njegovih hemijskih i fizičkih osobina, odnosno do produžavanja vijeka trajanja proizvoda od termodrveta. Drvo postaje otpornije na vlagu, značajno manje bubri i ima bolju dimenzionu stabilnost što omogućava da se koristi ne samo za opremanje enterijera nego i za spoljašnju upotrebu...

Broj projekta 1251110
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Tatjana Botić
Projektni tim prof. dr Ljiljana Vukić
Dajana Dragić
Vojislav Aleksić
Zoran Petrović
prof. dr Pero Dugić
Aleksandra Šinik, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 9500.0 BAM