Navigacija

Valentina Pešević

Projekti

Moja praksa

Opšti cilj projekta • Stvaranje preduslova za uspostavljanje saradnje između poslodavaca i studenata završnih godina osnovnog ciklusa studija sa ciljem povećanja konkurentnosti mladih ljudi na tržištu rada. Obavljanje prakse za studente završnih godina na Univerzitetu u Banjoj Luci...

Broj projekta 1250101
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica
Projektni tim Valentina Pešević
mr Đorđe Markez
Finansijer Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 01.04.2019.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM