Navigacija

Snježana Milovanović
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Mehanika i teorija konstrukcija viši asistent 23. septembar 2021.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
VKMKE Viši kurs metoda konačnih elemenata
STK Stabilnost konstrukcija
Akademske studije prvog ciklusa
OG07OM1 Otpornost materijala 1
OG09OM2 Otpornost materijala 2
OGK07DAK Dinamička analiza konstrukcija
OGK07MKE Metod konačnih elemenata

Projekti

Dinamička stabilnost tankozidnih konstrukcija primjenom Izogeometrijskog metoda konačnih traka

Tankozidne konstrukcije su široko primjenjuju u savremenom inženjerstvu zbog svojih povoljnih krutosnih karakteristika i male mase. S druge strane, velika razlika membranske i krutosti na savijanje čini stabilnost ravnoteže i kretanja ovih sistema veoma osjetljivom. Gubitak stabilnosti dovodi do velikih pomjeranja ili do zamora i loma konstrukcije, što su upravo problemi dinamičke stabilnosti...

Broj projekta 1253002
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Borković
Projektni tim mr Radomir Cvijić
prof. dr Gligor Radenković
prof. dr Dragan Milašinović
Snježana Milovanović
Dijana Majstorović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 01.05.2020.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM