Navigacija

Dragana Malčić Zanić
asistent

Katedre
  • Medicinski fakultet-Katedra za pedijatriju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Pedijatrija asistent 23. mart 2017.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07MBH Medicinska biohemija i hemija
ISM07PED Pedijatrija
ISM13PED Pedijatrija
Akademske studije prvog ciklusa
OMLD18BIO Biohemija
OSI18BH Biohemija

Projekti

Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksičnih efekata pesticida u humanim eritrocitimau in vitro uslovima

Broj projekta 1259019
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
Projektni tim Nataša Lukić
Nataša Miljuš
Srđan Šabić
mr Sanja Pržulj
Aleksandra Kokić Nikolić
prof. dr Mirjana Žabić
prof. dr Zoran Kukrić
Dragana Malčić Zanić
doc. dr Dragana Blagojević
Danijela Lukić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 01.04.2020.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM