Navigacija

Žana Radić
asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za medicinsku biohemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Medicinska biohemija asistent 27. februar 2018.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18OBH Opšta i oralna biohemija
ISM07MBH Medicinska biohemija i hemija
ISS07OOB Opšta i oralna biohemija
ISF07MB Medicinska biohemija
ISF07OBH Opšta biohemija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18BH Biohemija
OZNJ16BH Biohemija
OMLD18BIO Biohemija
OS18BH Biohemija
OSI18BH Biohemija
OFT18BH Biohemija

Bibliografija

Ostali radovi

  Prognostički značaj morfoloških karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlića materice

  Godina 2018
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin, Živorad Gajanin, Mirka Šarović Vukajlović, Žana Radić i Sanja Jovičić

  Prediktivni značaj ekspresije proinflamatornih medijatora kod hroničnog rinosinuzitisa sa nosnosinusnom polipozom

  Godina 2018
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandar Perić, Igor Sladojević, Ljiljana Amidžić, Aleksandra Aleksić, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić i Žana Radić

Projekti

Ispitivanje uticaja žučnih kiselina i statina na kardiotoksičnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sistemu

Kardiotoksičnost uzrokovana antraciklinima je poznata komplikacija onkološke terapije, bez dostupne efikasne i sigurne terapije u prevenciji njenog nastanka. Najčešće se manifistuje kao odložena kardiovaskularna bolest/disfunkcija usljed kumulativne doze antraciklina. Doksorubicin je široko zastupljen antraciklin u terapiji adultnih i pedijatrijskih maligniteta.

Broj projekta 1257024
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Lana Nežić
Projektni tim dr Vesna Jaćević
Žana Radić
prof. dr Momir Mikov
Nataša Bubić Pajić
doc. dr Ljiljana Amidžić
Vesna Vujić-Aleksić
Biljana Vatreš
prof. dr Svetlana Goločorbin-Kon
Đorđe Đukanović, ma
Početak realizacije 01.07.2020.
Završetak projekta 31.07.2022.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM

Prediktivni značaj ekspresije proinflamatornih medijatora kod hroničnog rinosinuzitisa sa nosnosinusnom polipozom

Ispitati i uporediti ekspresiju interleukina-4, interleukina-5, transformišućeg faktora rasta beta 1 i lokalnog imunoglobulina E u uzorcima polipa iz srednjeg nosnog hodnika pacijenta sa hroničnim rinosinusitisom s nosnosinusnom polipozom i u uzorcima sluznice zdravih ispitanika...

Broj projekta 1250105
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac prof. dr Radoslav Gajanin
Projektni tim Sanja Jovičić
Aleksandra Aleksić
Mirka Šarović Vukajlović
prof. dr Igor Sladojević
Žana Radić
Aleksandar Perić
doc. dr Ljiljana Amidžić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.01.2020.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Prognostički značaj morfoloških karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlića materice

Karcinom grlića materice (CC- cervical cancer) je jedan od najčešćih maligniteta u svijetu. Na godišnjem nivou oboli 277 000 novih slučajeva, a umre 266 000 u svijetu [1]. Po učestalosti je treći po redu od ginekoloških maligniteta poslije karcinoma ovarijuma i endometrijuma, te čini oko 13% svih maligniteta kod žena [2]. Incidencija je značajno smanjenja uvođenjem obaveznih metoda skrininga u većini zapadnih zemalja...

Broj projekta 1257007
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vesna Gajanin
Projektni tim Živorad Gajanin
Sanja Jovičić
prof. dr Igor Sladojević
Mirka Šarović Vukajlović
prof. dr Radoslav Gajanin
Žana Radić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.01.2020.
Vrijednost projekta 12430.0 BAM