Navigacija

Marina Latinović, ma
asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Građevinske konstrukcije asistent 28. jun 2018.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
ARPDO Analiza rizika u procesu donošenja odluka
GMZP Građevinske mjere zaštite od požara
EAK Eksperimentalna analiza konstrukcija
MEE16EGM Energetski efikasni i ekološki građevinski materijali
PSOGO Procjena stanja oštećenih građevinskih objekata
SBK Sanacija betonskih konstrukcija
SBK-URKD Sanacija betonskih konstrukcija
SDČZK Sanacija drvenih, čeličnih i zidanih konstrukcija
SDČZK-URKD Sanacija drvenih, čeličnih i zidanih konstrukcija
TPSBK-OTG Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija
Akademske studije prvog ciklusa
OA07MATA Materijali u arhitekturi
OA19MUA Materijali u arhitekturi
OG07GM1 Građevinski materijali 1
OG07GM2 Građevinski materijali 2

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Experimental and numerical analysis of a simple frame structural model with tuned liquid damper

  Naučni skup Contemporary theory and practice in construction XIII
  DOI http://dx.doi.org/10.7251/STP1813078L
  Publikacija Book of proceedings of scientific conference: Contemporary theory and practice in construction XIII
  Godina 2018
  Autori Mladen Šiljegović, Marina Latinović, Ognjen Mijatović, Aleksandar Borković i Valentina Golubović-Bugarski
  Strana od 78
  Strana do 94
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/STPG/article/view/4676

Projekti

Modeliranje trajnosnih karakteristika betonskih konstrukcija u cilju prevencije od katastrofalnih događaja u građevinarstvu

Prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim faktorom su u primjetnom rastu na području Zapadnog Balkana. Ljudske žrtve, velike štete urbanih područja, negativan uticaj na životnu sredinu i slabljenje regionalne ekonomije su pokazatelji povećane osjetljivosti na ove pojave...

Broj projekta 1253003
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim prof. dr Brankica Milojević
Radovan Vukomanović
Marina Latinović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Strategije za poboljšanje energetske efikasnosti kroz obnovu stambenih zgrada

Obnova stambenih zgrada ima značajan udio na tržištu obnove svih zgrada i iznosi 65%. Procjenjuje se da obnova postojećeg fonda zgrada zajedno sa novim zgradama skoro nulte potrošnje energije može uštedjeti 80% finalne potrošnje energije za grijanje zgrada do 2050. Iz tih razloga, jedan od izazova za blisku budućnost i značajnu priliku za naučni razvoj i inovacije je obnova postojećeg građevinskog fonda na efikasan i održiv način...

Broj projekta 1253001
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Darija Gajić
Projektni tim Marina Latinović, ma
mr Una Okilj
prof. dr Biljana Antunović
Milica Malešević, ma
Slobodan Peulić
doc. dr Gordana Broćeta
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Stamenko Mijatović
Marina Latinović, ma
prof. dr Aleksandar Borković
prof. dr Vinko Babić
prof. dr Miroslav Malinović
prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Malina Čvoro
prof. dr Radenko Jotanović
Vesna Savić
Slobodan Peulić
mr Mladen Slijepčević
Marina Višković
doc. Gordana Jakovljević
prof. dr Stevo Borojević
Aleksandra Regojević
Dragan Zrnić
Dragana Zeljić, ma
Jelena Rožić, ma
Jelena Pažin, ma
Dejan Milinović, ma
prof. dr Saša Čvoro
prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Biljana Antunović
Branka Kovačević
Radovan Vukomanović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM