Navigacija

mr Nina Okuka
asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Bromatologija asistent 30. maj 2019.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF07BRO Bromatologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Quality control of distilled water used for reconstitution of powders for oral suspension in pharmacies on the territory of Bosnia and Herzegovina

  DOI DOI 10.7251/COMEN1901047V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori Irena Kasagić-Vujanović, Žarko Gagić, Nina Okuka i Darija Knežević
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 55

  Quality control of distilled water used for reconstitution of powders for oral suspension in pharmacies on the territory of Bosnia and Herzegovina

  DOI DOI 10.7251/COMEN1901047V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori Irena Kasagić-Vujanović, Žarko Gagić, Nina Okuka i Darija Knežević
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 55

  Stress degradation of lisinopril dihydrate in different aqueous media

  DOI http://dx.doi.org/10.7251/cm.v2i8.4410
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Irena Kasagić-Vujanović, Darija Knežević i Nina Okuka
  Volumen 2
  Broj 8
  Strana od 164
  Strana do 171
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/8_2/7-Irena_Kasagic.pdf

Projekti

Dizajn novih lijekova za terapiju dijabetesa, razvoj i karakterizacija naprednih nosača za oralnu i transdermalnu isporuku antidijabetika

Studija će u prvoj fazi obuhvatiti dizajn novih jedinjenja sa antidijabetičkom aktivnošću primjenom kompjuterskih metoda, koja će imati jače dejstvo u odnosu na postojeće ljekovite supstance. Studije kvantitativnog odnosa između strukture i dejstva biće sprovedene na seriji inhibitora enzima dipeptidil peptidaze 4 koja ima značajan uticaj na homeostazu glukoze u krvi. Dobijene informacije o strukturnim karakteristikama bitnim za dejstvo omogućiće dizajn novih inhibitora ovog ...

Broj projekta 1257026
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Žarko Gagić
Projektni tim Biljana Gatarić
Sanja Rogić
Anđelka Račić
Miljana Nukić
Bojana Jevđenić
doc. dr Irena Kasagić Vujanović
doc. Nataša Bubić Pajić
mr Nina Okuka
Irma Muršekić
Nebojša Mandić-Kovačević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM

Individualizacija farmaceutskih oblika za pedijatrijsku i gerijatrijsku populaciju – razvoj formulacija i ispitivanje stabilnosti

U BiH postoji veliki broj lijekova koji se na tržištu nalazi u obliku tableta i kapsula, a koji se propisuju pedijatrijskoj i/ili gerijatrijskoj populaciji. Primjena tih lijekova se mora prilagoditi navedenoj populaciji, te je neophodno da se od gotovih čvrstih lijekova prave tečne formulacije (rastvori ili suspenzije), što predstavlja veliki problem farmaceutima u apotekama širom BiH...

Broj projekta 0127008
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Irena Kasagić Vujanović
Projektni tim prof. dr Danica Agbaba
Biljana Gatarić
Anđelka Račić
mr Nina Okuka
doc. Nataša Bubić Pajić
doc. dr Žarko Gagić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM