Navigacija

mr Ina Gittel

Filološki fakultet
lokal 126
051/340-126

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
09NJSNJJ1 Savremeni njemački jezik I (godišnji ispit)
09NJSNJJ2 Savremeni njemački jezik II (godišnji ispit)
09NJSNJJ3 Savremeni njemački jezik III (godišnji ispit)
09NJSNJJ4 Savremeni njemački jezik IV (godišnji ispit)