Navigacija

prof. Stevo Jaćimovski
redovni profesor

Fakultet bezbjednosnih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Elektrohemijsko inženjerstvo redovni profesor 5. februar 2018.

Predmeti

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MUR18MNI Metodologija naučnog istraživanja
Akademske studije prvog ciklusa
OBK16OF Osnovi forenzike

Projekti

Fundiranje termodinamičkog inžinjeringa i razvoj softverskog paketa za istraživanje fononskih nanostruktura

Primarno će se i dalje vršiti istraživanje uticaja fonona na cjelokupna fizička svojstva nanostrukturnih kristala. Prethodna neophodna aktivnost u projektu biće posvećena najvažnijim mikroskopskim karakteristikama fononskog podsistema u redefinisanom modelu film-strukture. Ta istraživanja podrazumjevaju izvođenje zakona disperzije fonona...

Broj projekta 1259006
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Siniša Vučenović
Projektni tim Igor Šetrajčić
Jovana Vuković
Jovan Šetrajčić
prof. Stevo Jaćimovski
Dušan Ilić
mr Danijela Vuković
Marijeta Zagožen
Ana Tomić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.01.20121.
Vrijednost projekta 7500.0 BAM

Fononski inžinjering kristalnih nanostruktura

Niskodimenzionalne strukture, koje su predmet istraživanja u ovom projektu, imaju izuzetan značaj za nove tehnologije sa potencijalom primjena u nanoelektronici, optoelektronici, visokotemperaturskoj superprovodnosti, katalizi, biologiji, farmaciji i medicini.

Broj projekta 0830901
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Siniša Vučenović
Projektni tim Igor Šetrajčić
Jovan Šetrajčić
mr Danijela Vuković
prof. Stevo Jaćimovski
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 30.11.2017.
Vrijednost projekta 11000.0 BAM