Navigacija

mr Sanja Pržulj
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za neorgansku hemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Neorganska i nuklearna hemija viši asistent 26. novembar 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C16HEM010 Organska geohemija
2C16HEM023 Hemija čvrstog stanja
2C16HEM035 Alternativna goriva i maziva
Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS219 Hemija
1C07HNS871 Odabrana poglavlja neorganske hemije
1C07HOS392 Neorganska hemija
1C07HOS425 Opšta hemija
1C07HOS462 Hemija čvrstog stanja
1C07HOS923 Viši kurs iz neorganske hemije
1C16HNS408 Školski ogledi u nastavi hemije
1C16HOS1100 Odabrana poglavlja neorganske hemije
1C16HOS1104 Koordinaciona hemija
1C16HOS1105 Neorganske sinteze
1C16HOS392 Neorganska hemija
1C16HOS425 Opšta hemija
1C16HOSHČS Hemija čvrstog stanja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Recent Patents in Reuse of Metal Mining Tailings and Emerging Potential in Nanotechnology Applications

  DOI 10.2174/1872210514666201224104555
  Časopis RECENT PATENTS ON NANOTECHNOLOGY
  Godina 2020
  Autori Suzana Gotovac-Atlagić, Ljiljana Tankosić, Sanja Pržulj i Dragana Mirošljević
  Volumen 14
  Broj 0
  Strana od 1
  Strana do 15
  Veb adresa https://www.eurekaselect.com/189463/article

  Antimicrobial and photocatalytical properties of doped and undoped zinc oxide nanoparticles

  DOI https://doi.org/10.7251/COMEN2002128V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2020
  Autori Savka Vračević, Aleksandra Šmitran, Sanja Pržulj, Dragana Gajić, Mladena Malinović, LJiljana Božić i Dijana Jelić
  Volumen XI
  Broj 2
  Strana od 128
  Strana do 134
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/11_2/7-Vracevic.pdf

  Study of iron oxide nanoparticles doped with copper: antimicrobial and photocatalytical activity

  DOI https://doi.org/10.7251/COMEN2002093J
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2020
  Autori Dijana Jelić, Aleksandra Šmitran, Sanja Pržulj, Savka Vračević, Dragana Gajić, Mladena Malinović i LJiljana Božić
  Volumen XI
  Broj 2
  Strana od 93
  Strana do 101
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/11_2/3-Jelic.pdf

  SPECTROPHOTOMETRIC QUANTIFICATION OF NITRITE IN DRIED MEAT

  Časopis Works of Faculty of Agriculture and Food Sciences
  Godina 2016
  Autori Namir Halilović, Sanja Pržulj, Jelena Ostojić, Nurudin Avdić i Sabina Gojak-Salimović
  Volumen 66
  Broj 66/1
  Strana od 138
  Strana do 141
  Veb adresa https://ppf.unsa.ba/casopis.php

  EVALUATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF AQUEOUS EXTRACTS FROM NETTLE LEAF (Urtica dioica L.) USING BRIGGS-RAUSCHER REACTION

  Časopis Works of Faculty of Agriculture and Food Sciences
  Godina 2016
  Autori Sanja Pržulj, Jelena Ostojić, Namir Halilović i Sabina Gojak-Salimović
  Volumen 66
  Broj 66/1
  Strana od 164
  Strana do 167
  Veb adresa https://ppf.unsa.ba/casopis.php

  POLIANILINSKI FILMOVI NA AKTIVNIM SUBSTRATIMA - UTICAJ ULTRAZVUKA NA ADHEZIJU I ELEKTROHEMIJSKE OSOBINE

  Časopis ZAŠTITA MATERIJALA I ŽIVOTNE SREDINE
  Godina 2013
  Autori Sanjin Gutić, Fehim Korać, Rialda Kurtić, Sanja Pržulj i Muamer Dizdar
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 107
  Strana do 111
  Veb adresa https://cdkzm.me/images/pdf/CDKZM2013broj2.pdf

Radovi sa skupova

  Solvent deficient method – Mechanochemically induced synthesis of functional nanomaterials

  Naučni skup YUCOMAT 2021
  Publikacija Program and Book of Abstracts, Twenty-second Annual Conference YUCOMAT 2021, Herceg Novi, August 30 - September 3, 2021
  Godina 2021
  Autori Saša Zeljković, Milica Balaban, Dragana Gajić, Sanja Pržulj i Toni Ivas
  Strana od 64
  Veb adresa https://www.mrs-serbia.org.rs/index.php/book-of-abstracts-2021

  Characterization of nanostructures in the wood charcoal obtained by traditional destructive distillation

  Naučni skup 7th International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry”
  Godina 2021
  Autori Dragana Mirošljević, Sanja Pržulj, Milica Balaban, Suzana Gotovac-Atlagić, Giovanni Birarda, Lisa Vaccari, Federica Piccirilli, Thomas Keller i Satishkumar Kulkarni
  Veb adresa https://eem.tfzv.ues.rs.ba/

  Antimicrobial and photocatalytical performances of doped and undoped nanoparticles of zinc oxide

  Naučni skup XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CONTEMPORARY MATERIALS 2019
  Publikacija XII International scientificconference Contemporary materials. Book of Abstracts. Banjaluka 1-3. May 2019.
  Godina 2019
  Autori Savka Janković, Aleksandra Šmitran, Sanja Pržulj, Dragana Gajić, Mladena Malinović i Dijana Jelić
  Strana od 42
  Strana do 43
  Veb adresa http://conforganiser.com/paper/view/5803#.XYIuaC4zbIU

  SINTEZA I KARAKTERIZACIJA NANOČESTICA BAKRA I KOMPOZITA Cu/ZnO

  Naučni skup 11. Naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci – StES 2018
  DOI 10.7251/ZSSN1811056M
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2018
  Autori Mladena Malinović, Dragana Milisavić, Sanja Pržulj i Savka Janković
  Strana od 56
  Strana do 61
  Veb adresa http://stes.unibl.org/wp-content/uploads/2019/01/Prirodne_zbornik_Online.pdf

  POVRŠINSKA MODIFIKACIJA ALUMINE SINTETISANE METODOM BEZ RASTVARAČA

  Naučni skup 9. international scientific conference STUDENTS ENCOUNTERING SCIENCE
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2017
  Autori Vedrana Došen i Sanja Pržulj
  Strana od 500
  Strana do 507
  Veb adresa http://stes.unibl.org/wp-content/uploads/2018/12/StES-20162c-zbornik-1.pdf

  HEMIJSKA ANALIZA OPŠTIH KARAKTERISTIKA I SADRŽAJA TEŠKIH METALA U ZELENOM I BILJNIM INFUZ ČAJEVIMA

  Naučni skup V međunarodni kongres "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  DOI 10.7251/EEMSR15011246S
  Publikacija KNJIGA RADOVA
  Godina 2017
  Autori Sanja Pržulj, Vesna Gojković i Željka Marjanović-Balaban
  Strana od 1246
  Strana do 1255

  UTICAJ pH MEDIJA NA OKSIDACIJU L(+)-ASKORBINSKE KISELINE

  Naučni skup X. Susret mladih kemijskih inženjera
  Publikacija KNJIGA SAŽETAKA
  Godina 2014
  Autori Sanja Pržulj, Muamer Dizdar i Fehim Korać
  Strana od 189

  Electrochemical properties of composite films of some metal oxides and carboxylic acid-doped polyanilines

  Naučni skup Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina with International participation
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2014
  Autori Enida Hošić, Sanja Pržulj, Marko Jukić, Sanjin Gutić i Fehim Korać
  Strana od 152

Knjige

  Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita iz hemije

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-65-3
  Godina 2018
  Autori Sanja Pržulj, Savka Janković, Dragana Milisavić, Nataša Sladojević, Saša Zeljković i Milica Balaban
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 125
  Veb adresa https://hemija.pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2021/05/Zbirka-zadataka-za-pripremu-prijemnog-ispita-iz-hemije.pdf

Projekti

"Nanohemijska rješenja u unapređenjima aditiva za tehničke lubrikante"

Osnovni cilj projekta je da razvije liniju aditiva za lubrikante na bazi željeznih oksida. U ovoj oblasti su sintetizovane dvije vrste obećavajućih nanočestica kroz završeni projekat „BlowUp“ finansiran od strane EIT RawMaterials fonda (dijela programa Horizont 2020). Dva međunarodna partnera iz ovog projekta će nastaviti podršku PMF-u kroz ekspertizu i sufinansiranje projekta kroz vrijedna visokosofisticirana mjerenja. Konkretno se podrška odnosi na TEM analizu nanočestica, tečnu fluorescentnu analizu ...

Broj projekta 1259041
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim prof. dr Milica Balaban
mr Ljiljana Tankosić
dr Predrag Ilić
mr Sanja Pržulj
Dušan Lošić
dr Yoshiyuki Hattori
dr Katsumi Kaneko
Ognjen Lukić
dr Vladimiro Dal Santo
Sunčica Sukur
dr Adolfo Senatore
Matea Jotanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 31.05.2022.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksičnih efekata pesticida u humanim eritrocitimau in vitro uslovima

Broj projekta 1259019
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
Projektni tim doc. dr Dragana Blagojević
Nataša Miljuš
prof. dr Mirjana Žabić
Nataša Lukić
Aleksandra Kokić Nikolić
prof. dr Zoran Kukrić
Srđan Šabić
Danijela Lukić
Dragana Malčić Zanić
mr Sanja Pržulj
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 07.12.2020.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Praksa za studente u oblasti sirovina iz istočne jugo-istočne Evrope

RAISESEE projekat će prenijeti i zajednički sa partnerima iz istočne i jugoistočne Evrope, razvijati praktične modele za praksu u radnoj sredini, namijenjenu srednjoškolskim učenicima, a zasnovanu na tematskim stubovima KIC RM programa. RAISESEE praksa će podržati buduće stručnjake pružajući im veoma ranu praksu u njihovim karijerama i stimulisati univerzitetske studije u polju iskorišćenja sirovina...

Broj projekta 0830923
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni obrazovni
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim mr Sanja Pržulj
prof. dr Goran Trbić
Branka Trninić
prof. dr Milica Balaban
prof. dr Siniša Vučenović
Željka Ostojić
Snježana Ratković
Finansijer EIT RawMaterials GmbH
Početak realizacije 01.07.2018.
Završetak projekta 01.12.2021.
Vrijednost projekta 38333.0 BAM

Balkanski otpad za proizvode: transfer NOI modela na zonu Balkana razotkrivanje novih sirovina baziranih na otpadu i razvoj njihovih primjena

Cilj BloW-uP projekta je da prenese model znanja i inovacija u zemlje Istočne i Jugoistočne Evrope, podrži razvoj novih aplikacija za bolje upravljanje sirovinama i otpadom. Kroz projekat će se ojačati saradnja između kompanija i naučnih institucija, osnažiti javno privatno partnerstvo, te omogućiti praktična primjena rezultata naučnog istraživanja u razvoju novih proizvoda/procesa iz otpadnih materijala...

Broj projekta 0830918
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim doc. dr Dijana Mihajlović
Branka Trninić
Snježana Ratković
Maja Stanisavljević
Toni Nikolić
prof. dr Milica Balaban
prof. dr Siniša Vučenović
mr Sanja Pržulj
prof. dr Goran Trbić
Finansijer Eit RawMaterials GmbH
Početak realizacije 01.04.2017.
Završetak projekta 01.04.2019.
Vrijednost projekta 36678.0 BAM