Navigacija

doc. dr Vesna Paleksić
docent

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za medicinu rada i sporta
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Medicina rada i sporta docent 13. jul 2017.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM13MR Medicina rada
Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ16ZROSB Zaštita u radnom okruženju i sigurnost bolesnika
OMLD18ZROSB Zaštita u radnom okruženju i sigurnost bolesnika
OS18ZROSB Zaštita u radnom okruženju i sigurnost bolesnika
OSI18MR Medicina rada

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije prvog ciklusa
1NSMED Sportska medicina
1SSMED Sportska medicina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Povezanost osobina ličnosti i zadovoljstva poslom kod nastavnika

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Vesna Paleksić, Sanja Narić, Milidrag Vukotić i Siniša Stanković
  Volumen 48
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 16

  Osobine ličnosti i sindrom sagorijevanja kod nastavnika osnovnih i srednjih škola

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Vesna Paleksić, Radmila Ubović i Miroslav Popović
  Volumen 46
  Broj 2
  Strana od 118
  Strana do 124

  Karakteristike nefatalnih povreda na radu u Republici Srpskoj

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Veljko Šormaz, Vesna Paleksić i Miroslav Popović
  Volumen 46
  Broj 2
  Strana od 131
  Strana do 136

  Informisanost i stavovi adolescenata u pogledu reproduktivnog zdravlja u Republici Srpskoj

  Časopis Acta medica Medianae
  Godina 2013
  Autori Danijela Telebak, Ognjen Perazić, Vesna Paleksić i Mladen Marković
  Volumen 52
  Strana od 9
  Strana do 16

  Rizici po zdravlje i mogućnost zaštite od jonizujućeg zračenja radnika u zdravstvenoj djelatnosti

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Vesna Paleksić i Jelica Kojović
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 103
  Strana do 103

Radovi sa skupova

  Epidemiološke karakteristike nefatalnih povreda na radu u gradu Banja Luka

  Naučni skup Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Vesna Paleksić, Veljko Šormaz, Miroslav Popović i Milidrag Vukotić

  Prisustvo metaboličkog sindroma kod pacijenata na sistematskom pregledu u ambulanti medicine rada

  Naučni skup Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, ybornik sažetaka
  Godina 2015
  Autori Milorad Vujnić, Vesna Paleksić, Nela Rašeta, Tatjana Milivojac, Alma Prtina i Ognjen Perazić
  Strana od 37
  Strana do 38

  Naknada štete kod sportske povrede kolena

  Naučni skup XIII simpozijuma Sudskomedicinsko veštačenje u medicini rada i II Sudskomedicinsko veštačenje štete nastale pri sportskim aktivnostima, zbornik radova
  Godina 2013
  Autori G Ilić, Nada Mačvanin i Vesna Paleksić
  Strana od 236
  Strana do 266

  Profesionalne opasnosti i štetnosti i radna mjesta sa povećanim rizikom u termoelektrani na ugalj

  Naučni skup Naučno stručna konferencija “Zaštita životne sredine između nauke i prakse, stanje i perspektive
  Godina 2013
  Autori Vesna Paleksić, Miroslav Popović i Ognjen Perazić
  Strana od 481
  Strana do 489

  Razvoj i organizacija službe medicine rada u Republici Srpskoj

  Naučni skup Zbornik XII Kongresa medicine rada Srbije
  Godina 2013
  Autori Jelica Kojović, Vesna Paleksić, Ognjen Perazić i Miroslav Popović
  Strana od 507
  Strana do 519

  Incidenca povreda na radu u rudniku uglja „Gacko“

  Naučni skup V međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Vesna Paleksić, Ognjen Perazić i Danijela Telebak
  Strana od 215
  Strana do 220

  Vrednosti leukocita kod osoba izloženih jonizujućem zračenju 20 i više godina

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske,knjiga apstrakta 81-81
  Godina 2011
  Autori Milan Pavlović i Vesna Paleksić
  Strana od 81
  Strana do 81

  Stres i vrijednosti indeksa tjelesne mase, arterijskog pritiska i glikemije u deminera

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske, knjiga apstrakta
  Godina 2011
  Autori Snežana Đaković, Jelica Kojović, Mirjana Bojić i Vesna Paleksić
  Strana od 7
  Strana do 8

  Identifikovane opasnosti i štetnosti u rudniku uglja „Gacko“

  Naučni skup IV Međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Vesna Paleksić i Snežana Đaković
  Strana od 259
  Strana do 265