Navigacija

mr Slobodan Stojnić
viši asistent

Katedre
 • Poljoprivredni fakultet-Katedra za hotrikulturu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hortikultura viši asistent 24. decembar 2015.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Shoot growth pattern and degree of flower bud differentiation in yield potential modelling in apricot

  DOI https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1139.51
  Časopis Acta Hort., ISHS
  Godina 2016
  Autori Nikola Mićić, Gordana Đurić, Miljan Cvetković i Slobodan Stojnić
  Broj 1139
  Strana od 291
  Strana do 297
  Veb adresa http://www.actahort.org/books/1139/1139_51.htm

  Morfološko-anatomske karakteristike jednogodišnjih prirasta podloga jabuke

  DOI http://dx.doi.org/10.7251/AGRSR1505603S
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2015
  Autori Slobodan Stojnić, Nikola Mićić, Gordana Đurić, Miljan Cvetković i Viktor Gjamovski
  Volumen 16
  Broj 5
  Strana od 603
  Strana do 614
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/3250

  Rast korjena deset vegetativnih podloga jabuke u dva zemljišna supstrata

  DOI http://dx.doi.org/10.7251/AGRSR1505593S
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2015
  Autori Slobodan Stojnić, Gordana Đurić, Nikola Mićić, Miljan Cvetković i Rodoljub Oljača
  Volumen 16
  Broj 5
  Strana od 593
  Strana do 602
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/3249

Projekti

Uticaj raličitih tipova osvjetljenja na rast i razvoj hortikulturnih biljaka u in vitro uslovima

Iako u Republici Srpskoj i BiH u poslednje vrijeme dolazi do značajnog razvoja u proizvodnji, preradi i izvozu sirovina lokalnih autohtonih vrsta i sorti hortikulturnih biljaka, on se zasniva na sadnom materijalu i rasadu koji je neprovjeren i nije uvijek najboljeg kvaliteta, a naročito u slučaju ljekovitih biljaka i autohtonih sorti vinove loze...

Broj projekta 1250111
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Boris Pašalić
Projektni tim prof. dr Tatjana Jovanović-Cvetković
Boško Simić
prof. dr Gordana Đurić
Nikolina Đekić
doc. dr Borut Bosančić
mr Slobodan Stojnić
prof. dr Svjetlana Zeljković
doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
mr Jelena Davidović Gidas
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 01.03.2020.
Vrijednost projekta 11000.0 BAM

Održivi oprašivački sistem hortikulturnih biljaka u Republici Srpskoj: invetarizacijavrsta, upravljanje i biološki faktori rizika

Insekti, posebno pčele, osolike muve, tvrdokrilci i leptiri, oprašuju najveći broj biljnih vrsta zbog čega su ključni element ekosistema ali i faktor obezbjeđenja visokih i stabilnih prinosa u hortikulturnoj proizvodnji. U Republici Srpskoj, polinatori nisu bili predmet značajnijeg naučnog interesovanja, pa će kroz ovo istraživanje biti izvršena prva sistematska inventarizacija vrsta, procjena zdravstvenog stanja i faktora rizika kao i mjere podsticanja njihovog intenzivnijeg korišćenja u proizvodnji ...

Broj projekta 1251501
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac dr Violeta Santrač
Projektni tim mr Slobodan Stojnić
Ljubiša Stanisavljević
Jovana Mićić
doc. dr Branimir Nježić
dr Violeta Santrač
prof. dr Dimitrije Marković
Gvozden Mićić
Petar Nikolić
prof. dr Nikola Mićić
dr Biljana Lolić
mr Sanda Stanivuković
prof. dr Snježana Hrnčić
dr Jelena Nikitović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 31.03.2020.
Vrijednost projekta 33250.0 BAM