Navigacija

prof. dr Vera Nikolić
vanredni profesor

Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
vanredni profesor 23. septembar 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C13BOS213 Zoologija beskičmenjaka
1C13EOS619 Ekologija i raznovrsnost beskičmenjaka