Navigacija

prof. dr Snježana Hrnčić
redovni profesor

Poljoprivredni fakultet
Katedre
  • Poljoprivredni fakultet-Katedra za zaštitu biljaka i agroekologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija redovni profesor 19. decembar 2013.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MBZB05 Karantinske bolesti i štetočine biljaka i fitosanitarna kontrola
MBZB06 Posebna entomologija
MBZB09 Dijagnostičke metode u entomologiji

Projekti

Održivi oprašivački sistem hortikulturnih biljaka u Republici Srpskoj: invetarizacijavrsta, upravljanje i biološki faktori rizika

Insekti, posebno pčele, osolike muve, tvrdokrilci i leptiri, oprašuju najveći broj biljnih vrsta zbog čega su ključni element ekosistema ali i faktor obezbjeđenja visokih i stabilnih prinosa u hortikulturnoj proizvodnji. U Republici Srpskoj, polinatori nisu bili predmet značajnijeg naučnog interesovanja, pa će kroz ovo istraživanje biti izvršena prva sistematska inventarizacija vrsta, procjena zdravstvenog stanja i faktora rizika kao i mjere podsticanja njihovog intenzivnijeg korišćenja u proizvodnji ...

Broj projekta 1251501
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac dr Violeta Santrač
Projektni tim prof. dr Dimitrije Marković
dr Jelena Nikitović
doc. dr Branimir Nježić
prof. dr Nikola Mićić
prof. dr Snježana Hrnčić
Gvozden Mićić
Jovana Mićić
Petar Nikolić
dr Biljana Lolić
Ljubiša Stanisavljević
mr Sanda Stanivuković
dr Violeta Santrač
mr Slobodan Stojnić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 31.03.2020.
Vrijednost projekta 33250.0 BAM

Osica šiškarica kestena i potencijalna opasnost po šume kestena u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

Šume pitomog kestena su ugrožene kako zbog vjekovnog antropogenog uticaja tako i zbog štetnih organizama koji mogu ugroziti proizvodnju i opstanak kestena. Među štetnim organizmima značajno mjesto zauzima osica šiškarica kestena - Dryocosmus kuriphilus Yumatsu...

Broj projekta 8317022
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim mr Zorica Đurić
Nikola Travar
prof. dr Snježana Hrnčić
doc. dr Branimir Nježić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.07.2016.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 4400.0 BAM

Zdravstveni status urbanog zelenila na području Banjaluke i Podgorice

Urbano zelenilo, posebno parkovi i drvoredi, ima nezamjenjivu vrijednost za kvalitet života ljudi i jedan je od ključnih faktora funkcionisanja čovjeka u gradu. Korist koju građani nekog grada imaju od urbanog zelenila je višestruka i može biti ekonomska, socijalna i ekološka. Posebno je značajna ekološka koja se prije svega ogleda preko pozitivnog uticaja na kvalitet vazduha i smanjenje buke..

Broj projekta 8317029
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim mr Jelena Davidović Gidas
prof. dr Snježana Hrnčić
prof. dr Duška Delić
doc. dr Branimir Nježić
mr Zorica Đurić
dr Biljana Lolić
Sunčica Bodružić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2014.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM