Navigacija

Nikola Baroš
asistent

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za hirurgiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hirurgija asistent 28. jun 2018.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07HIR Hirurgija
ISM13HIR Hirurgija

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Učestalost karcinoma dojke kod žena mlađih od 40 godina - naša iskustva

  Naučni skup Peti kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Guzijan, Radoslav Gajanin, Stanislava Lekić, Biljana Popović, Zdenka Gojković i Nikola Baroš
  Strana od 332
  Strana do 332

  Sekundarna rekonstrukcija dojke / iskustvo Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju UKC RS Banjaluka

  Naučni skup Prvi srpski senološki kongres
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2017
  Autori Nikola Baroš, Branko Despot, Zoran Dimitrijević, Srdjan Veselinović, Miljan Petković, Siniša Kojić i Aleksandar Guzijan

  Primjena korektivnih procedura mastoplastike pri rješavanju asimetrije nakon rekonstrukcija dojki na Klinici za plastičnu hirurgiju UKC RS

  Naučni skup Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2015
  Autori Nikola Baroš, Branko Despot, Srdjan Veselinović, Miljan Petković, Aleksandar Guzijan i Dražan Erić
  Strana od 230
  Strana do 230

  Primjena augmentacione mamoplastike pri rješavanju urođenih anomalija, aplazije i hipoplazije dojki

  Naučni skup Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2015
  Autori Nikola Baroš, Branko Despot, Srdjan Veselinović, Miljan Petković, Aleksandar Guzijan i Dražan Erić
  Strana od 229
  Strana do 229

  Poređenje ranih postoperativnih komplikacija kod primarnih u odnosu na sekundarne rekonstrukcije dojke

  Naučni skup Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelosti
  Godina 2015
  Autori Nikola Baroš, Branko Despot, Srdjan Veselinović, Zvjezdana Zečević, Miljan Petković i Aleksandar Guzijan
  Strana od 130
  Strana do 130

  Centar za dojku - prva iskustva

  Naučni skup Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Guzijan, Zdenka Gojković, Brano Topić, Božana Babić, Nikola Baroš i Goran Kajkut
  Strana od 129
  Strana do 130

  Sentinel lymph node in breast cancer patients: A comparative study from a single institution trial in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 15th Milan Breast Cancer Conference
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Guzijan, Božana Babić, Nikola Baroš, Brano Topić, Radoslav Gajanin, Zdenka Gojković, J Mijatović, V Lohsiriwat, A Toesca, Ivanka Rakita, Davor Grahovac i M Slijepčević
  Strana od D09
  Strana do D09