Navigacija

mr Željka Cvijetić

Bibliografija

Radovi sa skupova

  ZNAČAJ FUNKCIONALNE INZULINSKE TERAPIJE U POSTIZANJU DOBRE METABOLIČKE KONTROLE NA TERAPIJI INZULINSKOM PUMPOM U T1DM

  Naučni skup 5. KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Bojana Carić, Jelena Malinović-Pančić, Gabrijela Malešević, Valentina Soldat-Stanković, Željka Cvijetić i Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 68

  Korelacija diferentovanosti tumora sa mikrovaskularnom gustoćom i izražajnošću receptora za VEGF kod oboljelih od karcinoma dojke.

  Naučni skup II KONGRES PATOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka
  Godina 2012
  Autori Zdenka Gojković, Predrag Dašić, Radoslav Gajanin, Brano Topić, Dejan Oprić, Željka Cvijetić, Ivanka Rakita, Branislava Jakovljević, Aleksandar Guzijan i Milka Vještica
  Strana od 52
  Strana do 64
  Veb adresa http://www.udruzenjepatologars.org/obavijesti/Zbornik%20sazetaka.pdf

Ostali radovi

  Principi liječenja raka dojke-citotoksična i ciljana terapija