Navigacija

Jadranka Vidović

051/342-100

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Akutni respiratorni distres sindrom kao komplikacija primarne Varicella Zoster virus infekcije kod trudnice

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2011
  Autori Peđa Kovačević, Jadranka Vidović, Marija Krunić, Biljana Zlojutro, Želimir Erić, Zvezdana Rajkovača, Mirko Stanetić i Antonija Verhaz
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 128
  Strana do 132

Radovi sa skupova

  Perkutana traheotomija

  Naučni skup XIX spimpozijum otorinolaringologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Mirjana Gnjatić, Zorica Novaković, Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ, Nenad Stevandić, Slobodan Spremo, Peđa Kovačević, Jadranka Vidović, Mladen Duronjić i Nataša Golac Guzina

  SY VILLI PRADER - OD POSTAVLJANJA DIJAGNOZE DO SUPSTITUCIONE TERAPIJE

  Naučni skup I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Mirjana Bojić, Blaženko Vuković, Peđa Kovačević, Jadranka Vidović, Valentina Soldat-Stanković i Jelena Malinović-Pančić
  Strana od 250