Navigacija

Ljiljana Grahovac

Bibliografija

Radovi sa skupova

  STATIČKA SCINTIGRAFIJA BUBREGA KOD DJECE SA RECIDIVIRAJUĆOM URINARNOM UPALOM I VEZIKOURETERALNIM REFLUKSOM

  Naučni skup 2. KONGRES DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga apstrakata
  Godina 2011
  Autori Jasenka Mijatović, LJiljana Grahovac, Siniša Stanković i Dragi Stanimirović
  Strana od 32