Navigacija

Nataša Stevandić

Bibliografija

Radovi sa skupova

  SCINTIGRAFIJA KRVNIH PROSTORA JETRE U DETEKCIJI HEMANGIOMA JETRE

  Naučni skup 2. KONGRES DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga apstrakata
  Godina 2011
  Autori Sonja Bobić, Zvezdana Rajkovača, Jasenka Mijatović, Siniša Stanković i Nataša Stevandić
  Strana od 31