Navigacija

mr Boris Goronja

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Lokalizacija koronarnog bola i EKG lokalizacija infarkta miokarda

  Naučni skup Drugi kongres kardiologa Republike Srpske
  Publikacija . Radovi i sažeci Drugog Konfresa kardiologa Republke Srpske. Scr Med 2008; 1 ( 2 Suppl)
  Godina 2008
  Autori Nikola Mrkobrada, Dragan Unčanin, Smilja Obradović, Marko Šobot, Ljubomir Šormaz, Dobrila Rodić, Gordana Straživuk i Boris Goronja
  Strana od 65

Ostali radovi

  Dijagnostičko - terapijski vodić za porodičnu medicinu: Srčana insuficijencija

  Izdavač Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske, Udruženje kardiologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Duško Vulić, Draško Kuprešak, Milenko Krneta, Ranko Škrbić, Gordana Tešanović, Nebojša Putnik, Verica Petrović i Boris Goronja
  Strana od 1
  Strana do 12