Navigacija

dr Momčilo Biuković

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Korelacija ultrazvučnog i radioizotopskih ispitivanja tokom subakutnog De Quervainovog tireoditisa

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 1999
  Autori Zvezdana Rajkovača, Momčilo Biuković, Gostimir Mikač i Milan Skrobić
  Volumen LII
  Broj 3-5
  Strana od 141
  Strana do 145

  Ehostruktira štitne žlijezde u akutnoj fazi subakutnog de Quervainovog tireoiditisa

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1997
  Autori Zvezdana Rajkovača, Milan Skrobić i Momčilo Biuković
  Volumen 28
  Broj 1
  Strana od 13
  Strana do 16

  Autoantibodies to triiodothyronine and thyroxine in primari hypothyreosis

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 1993
  Autori Momčilo Biuković, A. Musafija, Milan Skrobić, Nada Golubović, Gostimir Mikač, Zvezdana Rajkovača i Ilija Zubović
  Volumen XLVI
  Broj supp.1
  Strana od 80
  Strana do 81

  The frequence of thyreotoxicosis in war time period

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 1993
  Autori Ilija Zubović, Gostimir Mikač, Momčilo Biuković, Milan Skrobić i Zvezdana Rajkovača
  Volumen XLVI
  Broj supp. 1
  Strana od 85
  Strana do 86

Radovi sa skupova

  METASTATSKI KARCINOM U ŠTITNOJ ŽLIJEZDI

  Naučni skup 3. SIMPOZIJUM O BOLESTIMA ŠTITNE ŽLIJEZDE - TUMORI ŠTITNE ŽLIJEZDE
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2005
  Autori Gostimir Mikač, Gordana Kecman, Momčilo Biuković i Siniša Stanković
  Strana od 34

  Experiences in the conditions of reduced protocol for differented thyroid gland carcinoma treatment

  Naučni skup EUROPIAN THYROID ASSOCIATION ANUAL MEETING
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2003
  Autori Gostimir Mikač, Momčilo Biuković, Milan Skrobić i Zvezdana Rajkovača

  Antitjla na hormone T3 i t4 u bolesnika sa primarnom hipotireozom koja je nastala zbog autoimunih tireoiditisa

  Naučni skup II SIMPOZIJUM O BOLESTIMA ŠTITNE ŽLIJEZDE
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2003
  Autori Momčilo Biuković, Zvezdana Rajkovača, Gostimir Mikač i Nada Golubović
  Strana od 12

  Terapija subkliiče hipotireoze

  Naučni skup II SIMPOZIJUM O BOLESTIMA ŠTITNE ŽLIJEZDE
  Publikacija Zbrnik sažetaka
  Godina 2003
  Autori Zvezdana Rajkovača i Momčilo Biuković
  Strana od 27

  Autoantitijela na trijodtironin i tiroksin u hroničnom tireoiditisu

  Naučni skup Simpozijum o bolestima štitne žlijezde
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2001
  Autori Momčilo Biuković, Gostimir Mikač, Zvezdana Rajkovača i Nada Golubović
  Strana od 27

  Mjesto ultrazvuka u dijagnostici subakutnog de Quervainovog tireoiditisa

  Naučni skup Simpozijum o bolestma štitne žlijezde
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2001
  Autori Zvezdana Rajkovača, Momčilo Biuković, Amela Matavulj i Peđa Kovačević
  Strana od 13

  Kliničke, laboratorijske, scintigrafske i ehotoografske manifestacije subakutnog tireoiditsa

  Naučni skup 30. JUGOSOVENSKI SASTANAK NUKLEARNE MEDICINE
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1999
  Autori Zvezdana Rajkovača, Momčilo Biuković i Nada Golubović

  Dijagnostički znčaj ehotomografskog ispitivanja štitne žlijezde u hroničnom Hashimotovom tireoiditisu

  Naučni skup VII KONGRES NUKLEARNE MEDICINE JUGOSLAVIJE
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1998
  Autori Zvezdana Rajkovača, Momčilo Biuković, Nada Golubović i Ilija Zubović

  Clinical, laboratory, scintigraphy and ultrasonography manifestations of subacute de Ouervains thyroiditis

  Naučni skup I međunarodni kongres za nuklearnu medicinu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1998
  Autori Zvezdana Rajkovača, Momčilo Biuković i Nada Golubović

  Poststreptokokni tireoiditis

  Naučni skup 29. JUGOSOVENSKI SASTANAK NUKLEARNE MEDICINE
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 1997
  Autori Momčilo Biuković, Zvezdana Rajkovača, Gostimir Mikač, Milan Skrobić i Ilija Zubović
  Strana od 58

  Standardizacija nivoa serumskog PSA u našoj laboratoriji

  Naučni skup 29. JUGOSLOVENSKI SASTANAK NUKLEARNE MEDICINE
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 1997
  Autori Nada Golubović, Zvezdana Rajkovača, Srboljub Golubović, Momčilo Biuković i Ilija Zubović
  Strana od 54

  Praćenje subakutnog de Quervainovog tireoiditisa ultrazvukom

  Naučni skup 29. JUGOSOVENSKI SSTANAK NUKLEARNE MEDICINE
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 1997
  Autori Zvezdana Rajkovača, Momčilo Biuković, Milan Skrobić i Ilija Zubović
  Strana od 50

  Dijagnostika oboljenja štitne žlijezde u ratnim uslovima

  Naučni skup DRUGI KONGRES RATNE MEDICINE
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 1996
  Autori Zvezdana Rajkovača, Milan Skrobić, Momčilo Biuković, Ilija Zubović i Gostimir Mikač
  Strana od 54

  Ehostruktura štitne žlijezde u subakutnom de Quervainovom tireoiditisu

  Naučni skup 27. JUGOLOVENSKI SASTANAK NUKLEARNE MEDICINE
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1995
  Autori Zvezdana Rajkovača, Milan Skrobić, Momčilo Biuković, Ilija Zubović i Gostimir Mikač
  Strana od 37

  Aktivnost tiroideje čovječije ribice Proteus anguinus Lamerrti

  Naučni skup 27. JUGOSLOVENSKI SASTANAK NUKLEARNE MEDICINE
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1995
  Autori Milan Skrobić, Momčilo Biuković, Gostimir Mikač i Zvezdana Rajkovača
  Strana od 39

  Subakutni poststreptokokni tireoiditis

  Naučni skup 27. JUGOSLOVENSKI SASTANAK NUKLEARNE MEDICINE
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1995
  Autori Momčilo Biuković, Milan Skrobić, Gostimir Mikač i Zvezdana Rajkovača
  Strana od 42

  Citološka dijagnostika hašimotovog tireoiditisa

  Naučni skup 27. JUGOSLOVENSKI SASTANAK NUKLEARNE MEDICINE
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1995
  Autori Gostimir Mikač, Milan Skrobić, Momčilo Biuković i Zvezdana Rajkovača
  Strana od 54

  Antitijela na trijodtironin i tiroksin u hipotirozi

  Naučni skup VII JUGOSLOVENSKI SIMPOZIJUM O ŠTITNOJ ŽLEZDI
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1994
  Autori Momčilo Biuković, Milan Skrobić, Nada Golubović, Gostimir Mikač, Zvezdana Rajkovača i Ilija Zubović

  Tireoglobulin u kongenitalnoj hipotireozi

  Naučni skup VII JUGOSLOVENSKI SIMPOZIJUM O ŠTITNOJ ŽLEZDI
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1994
  Autori Milan Skrobić, Momčilo Biuković, Gostimir Mikač, Zvezdana Rajkovača i Ilija Zubović
  Strana od 65

  Naš pristup racionalnoj dijagnostici oboljenja štitne žlijezde

  Naučni skup PRVI VANREDNI KONGRES LEKARA SRBIJE
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 1993
  Autori Zvezdana Rajkovača, Milan Skrobić, Momčilo Biuković, Gostimir Mikač i Ilija Zubović
  Strana od 116

  Savremena dijagnostika i terapija medularnog karcinoma štitne žlijezde

  Naučni skup PRVI VENREDNI KONGRES LKARA SRBIJE
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 1993
  Autori Momčilo Biuković, Milan Skrobić, Zvezdana Rajkovača, Gostimir Mikač i Ilija Zubović
  Strana od 116

  Ultarzvučni i patohistološki naaz nodozne stume štitne žlijezde

  Naučni skup XXIV JUGOSLOVNSKI SASTNAK NUKLEARNE MEDICINE
  Publikacija Zbornik sažeta
  Godina 1991
  Autori Zvezdana Rajkovača, Momčilo Biuković i Milan Skrobić
  Strana od 25